Πίνακας προδιαγραφών για EBSX-D / ERLA11-14DV3

EBSX11P30DF / ERLA11D2V3 EBSX11P50DF / ERLA11D2V3 EBSX11P30DF / ERLA11DAV3 EBSX11P50DF / ERLA11DAV3 EBSX16P30DF / ERLA14D2V3 EBSX16P50DF / ERLA14D2V3 EBSX16P50DF / ERLA14DAV3 EBSX16P30DF / ERLA14DAV3
Εσωτερική μονάδα EBSX11P30DF EBSX11P50DF EBSX11P30DF EBSX11P50DF EBSX16P30DF EBSX16P50DF EBSX16P50DF EBSX16P30DF
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.6 (1) 10.6 (1) 10.6 (1) 10.6 (1) 12.0 (1) 12.0 (1) 12.0 (1) 12.0 (1)
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 11.2 (2) 11.2 (2) 11.2 (2) 11.2 (2) 12.9 (2) 12.9 (2) 12.9 (2) 12.9 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 2.19 (1) 2.19 (1) 2.19 (1) 2.19 (1) 2.46 (1) 2.46 (1) 2.46 (1) 2.46 (1)
  Ψύξη Ονομ. kW 3.47 (2) 3.47 (2) 3.47 (2) 3.47 (2) 4.34 (2) 4.34 (2) 4.34 (2) 4.34 (2)
COP 4.83 (1) 4.83 (1) 4.83 (1) 4.83 (1) 4.87 (1) 4.87 (1) 4.87 (1) 4.87 (1)
EER 3.22 (2) 3.22 (2) 3.22 (2) 3.22 (2) 2.98 (2) 2.98 (2) 2.98 (2) 2.98 (2)
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   L XL L XL L XL XL L
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   3.27 3.27 3.27 3.27 3.26 3.26 3.26 3.26
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 128 128 128 128 128 128 128 128
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.72 4.72 4.72 4.72 4.68 4.68 4.68 4.68
      ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 186 186 186 186 184 184 184 184
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )