Πίνακας προδιαγραφών για DTA113B51

DTA113B51
Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν 4
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 100
    Πλάτος Mm 100
    Βάθος Mm 35
Θερμοκρασία περιβάλλοντος Ambient temperature-=-Relative humidity <-=-% % 95