Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Διασύνδεση για σύστημα BMS
  • Διεπαφή Modbus για την παρακολούθηση και τον έλεγχο οικιακών εσωτερικών μονάδων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έγγραφα

Κατάλογοι
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Εγχειρίδια εγκατάστασης
Installer reference guide
Λήψη γλώσσας