Πίνακας προδιαγραφών για D-AHU Professional

D-AHU Professional 1 D-AHU Professional 2 D-AHU Professional 3 D-AHU Professional 4 D-AHU Professional 5 D-AHU Professional 6 D-AHU Professional 7 D-AHU Professional 8 D-AHU Professional 9 D-AHU Professional 10 D-AHU Professional 11 D-AHU Professional 12 D-AHU Professional 13 D-AHU Professional 14 D-AHU Professional 15 D-AHU Professional 16 D-AHU Professional 17 D-AHU Professional 18 D-AHU Professional 19 D-AHU Professional 20 D-AHU Professional 21 D-AHU Professional 22
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 640 640 740 840 840 940 1,090 1,150 1,270 1,390 1,570 1,690 1,870 1,990 2,110 2,290 2,290 2,290 2,410 2,470 2,590 2,650
    Πλάτος Mm 720 810 980 1,190 1,390 1,390 1,380 1,550 1,720 1,970 2,190 2,480 2,510 2,940 3,230 3,620 3,890 4,410 4,660 4,960 5,460 6,060
Σημειώσεις (1) - Κάθε D-AHU Professional σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επιλέξτε την AHU σας στον ιστότοπο tools.daikinapplied.eu (1) - Κάθε D-AHU Professional σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επιλέξτε την AHU σας στον ιστότοπο tools.daikinapplied.eu (1) - Κάθε D-AHU Professional σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επιλέξτε την AHU σας στον ιστότοπο tools.daikinapplied.eu (1) - Κάθε D-AHU Professional σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επιλέξτε την AHU σας στον ιστότοπο tools.daikinapplied.eu (1) - Κάθε D-AHU Professional σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επιλέξτε την AHU σας στον ιστότοπο tools.daikinapplied.eu (1) - Κάθε D-AHU Professional σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επιλέξτε την AHU σας στον ιστότοπο tools.daikinapplied.eu (1) - Κάθε D-AHU Professional σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επιλέξτε την AHU σας στον ιστότοπο tools.daikinapplied.eu (1) - Κάθε D-AHU Professional σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επιλέξτε την AHU σας στον ιστότοπο tools.daikinapplied.eu (1) - Κάθε D-AHU Professional σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επιλέξτε την AHU σας στον ιστότοπο tools.daikinapplied.eu (1) - Κάθε D-AHU Professional σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επιλέξτε την AHU σας στον ιστότοπο tools.daikinapplied.eu (1) - Κάθε D-AHU Professional σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επιλέξτε την AHU σας στον ιστότοπο tools.daikinapplied.eu (1) - Κάθε D-AHU Professional σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επιλέξτε την AHU σας στον ιστότοπο tools.daikinapplied.eu (1) - Κάθε D-AHU Professional σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επιλέξτε την AHU σας στον ιστότοπο tools.daikinapplied.eu (1) - Κάθε D-AHU Professional σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επιλέξτε την AHU σας στον ιστότοπο tools.daikinapplied.eu (1) - Κάθε D-AHU Professional σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επιλέξτε την AHU σας στον ιστότοπο tools.daikinapplied.eu (1) - Κάθε D-AHU Professional σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επιλέξτε την AHU σας στον ιστότοπο tools.daikinapplied.eu (1) - Κάθε D-AHU Professional σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επιλέξτε την AHU σας στον ιστότοπο tools.daikinapplied.eu (1) - Κάθε D-AHU Professional σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επιλέξτε την AHU σας στον ιστότοπο tools.daikinapplied.eu (1) - Κάθε D-AHU Professional σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επιλέξτε την AHU σας στον ιστότοπο tools.daikinapplied.eu (1) - Κάθε D-AHU Professional σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επιλέξτε την AHU σας στον ιστότοπο tools.daikinapplied.eu (1) - Κάθε D-AHU Professional σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επιλέξτε την AHU σας στον ιστότοπο tools.daikinapplied.eu (1) - Κάθε D-AHU Professional σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επιλέξτε την AHU σας στον ιστότοπο tools.daikinapplied.eu