Πίνακας προδιαγραφών για CTXS-K

CTXS15K3V1B CTXS15K2V1B CTXS35K3V1B CTXS35K2V1B
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.040 0.040 0.040 0.040
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.040 0.040 0.040 0.040
Casing Colour   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 289 289 289 289
    Πλάτος mm 780 780 780 780
    Βάθος mm 215 215 215 215
Βάρος Μονάδα kg 8.00 8 8.00 8
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 55 55 59 59
  Θέρμανση dBA 56 56 58 58
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 37 37 42 42
    Medium dBA 31   35  
    Χαμηλή dBA 25 25 28 28
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 21 21 21
  Θέρμανση Υψ. dBA 38 38 41 41
    Μέτρια dBA 33   36  
    Χαμηλή dBA 28 28 30 30
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 21 21 21
    Ονομ. dBA   31   35
  Θέρμανση Ονομ. dBA   33    
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 9.5 9.50 9.5
  Συμπυκνωμάτων   18 18 18 18
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC466A6 ARC466A6 ARC466A6 ARC466A6
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο 1 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2   2  
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1
  Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη 2   2  
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Name   V1 V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V
  (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V
  (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V
  (4) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί.   (4) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί.  
Στάνταρτ εξαρτήματα Μπαταρίες   2   2
  Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη.   2   2