Πίνακας προδιαγραφών για CHYHBH-AV32 / 4MXM-N

CHYHBH05AAV32 / 4MXM68N2V1B CHYHBH05AAV32 / 4MXM80N2V1B CHYHBH08AAV32 / 4MXM80N2V1B CHYHBH05AFV32 / 4MXM80N2V1B CHYHBH05AFV32 / 4MXM68N2V1B CHYHBH08AFV32 / 4MXM80N2V1B
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.50 (1) 4.50 (1) 6.78 (1) 4.50 (1) 4.50 (1) 6.78 (1)
COP 3.91 (1) 4.04 (1) 4.17 (1) 4.04 (1) 3.91 (1) 4.17 (1)
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   XL XL XL XL XL XL
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A A A A A A
Σημειώσεις (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), παράκαμψη μπόιλερ