Πίνακας προδιαγραφών για BS-A14AV1B

BS4A14AJV1B BS6A14AJV1B BS8A14AJV1B BS10A14AJV1B BS12A14AJV1B
Δείκτης μέγιστης απόδοσης εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν 400 600 750 750 750
Μέγιστος δείκτης απόδοσης εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν ανά κλάδο 140 140 140 140 140
Αριθμός κλάδων 4 6 8 10 12
Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν 20 30 40 50 60
Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν ανά κλάδο 5 5 5 5 5
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 291 291 291 291 291
    Πλάτος mm 600 1,000 1,000 1,400 1,400
    Βάθος mm 845 845 845 845 845
Βάρος Μονάδα kg 40.0 56.0 65.0 83.0 89.0
Εύρος λειτουργίας Θερμοκρασία γύρω από το περίβλημα Ελάχ. °CDB 15 15 15 15 15
    Μέγ. °CDB 32 32 32 32 32
  Υγρασία κάτω από το περίβλημα Operation range-=-Humidity around casing-=-Max.-=-% % 80 80 80 80 80
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 36.0 (1) 37.0 (1) 37.0 (1) 38.0 (1) 38.0 (1)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ονομ. dBA 49.1 (2) 51.5 (2) 51.5 (2) 52.5 (2) 52.5 (2)
Ψυκτικό μέσο Type   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Piping connections Piping connections-=-Outdoor unit or Refrigerant Flow Through Piping connections-=-Outdoor unit or Refrigerant Flow Through-=-Liquid Piping connections-=-Outdoor unit or Refrigerant Flow Through-=-Liquid-=-Type   Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση
      Piping connections-=-Outdoor unit or Refrigerant Flow Through-=-Liquid-=-OD-=-mm mm 9.5 (3), 12.7 (3), 15.9 9.5 (3), 12.7 (3), 15.9 9.5 (3), 12.7 (3), 15.9 9.5 (3), 12.7 (3), 15.9 9.5 (3), 12.7 (3), 15.9
    Piping connections-=-Outdoor unit or Refrigerant Flow Through-=-Gas Piping connections-=-Outdoor unit or Refrigerant Flow Through-=-Gas-=-Type   Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση
      Piping connections-=-Outdoor unit or Refrigerant Flow Through-=-Gas-=-OD-=-mm mm 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3) 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3) 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3) 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3) 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)
    Piping connections-=-Outdoor unit or Refrigerant Flow Through-=-Discharge gas Piping connections-=-Outdoor unit or Refrigerant Flow Through-=-Discharge gas-=-Type   Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση
      Piping connections-=-Outdoor unit or Refrigerant Flow Through-=-Discharge gas-=-OD-=-mm mm 12.7 (3), 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2 12.7 (3), 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2 12.7 (3), 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2 12.7 (3), 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2 12.7 (3), 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2
  Εσωτερική μονάδα Υγρού Τύπος   Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση
      Εξ.Διάμ. mm 6.4 (4), 9.5 (5) 6.4 (4), 9.5 (5) 6.4 (4), 9.5 (5) 6.4 (4), 9.5 (5) 6.4 (4), 9.5 (5)
    Αερίου Τύπος   Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση
      Εξ.Διάμ. mm 9.5 (6), 12.7 (7), 15.9 (5) 9.5 (6), 12.7 (7), 15.9 (5) 9.5 (6), 12.7 (7), 15.9 (5) 9.5 (6), 12.7 (7), 15.9 (5) 9.5 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)
BS units connected in Refrigerant Flow Through BS units connected in Refrigerant Flow Through-=-Maximum total allowed amount of BS units   4 4 4 4 4
  BS units connected in Refrigerant Flow Through-=-Maximum total number of ports of BS units   16 16 16 16 16
  BS units connected in Refrigerant Flow Through-=-Maximum total capacity index of indoor units   750 750 750 750 750
BS box system safety requirements BS box system safety requirements-=-Duct connection diameter on unit-=-mm mm 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0
  BS box system safety requirements-=-Duct connection positions   Αριστερά/Δεξιά Αριστερά/Δεξιά Αριστερά/Δεξιά Αριστερά/Δεξιά Αριστερά/Δεξιά
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού 1 1 1 1 1
  Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας 1 1 1 1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1
  Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1
  Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα (μικρό) 1 1 1 1 1
  Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα (μεγάλο) 1 1 1 1 1
  Στεγανοποιητικό υλικό 1 1 1 1 1
  Μονωτικός σωλήνας για σωλήνες στόπερ 9 5 5 5 5
  Πλαστικός σφιγκτήρας 8 11 11 11 11
  Σωλήνες στόπερ 9 5 5 5 5
  Βοηθητικός σωλήνας 14 14 14 14 14
  Πλάκα κλεισίματος αγωγοόυ 1 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου. (1) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου. (1) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου. (1) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου. (1) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.
  (2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.
  (3) - Απαιτείται βοηθητικός σωλήνας (3) - Απαιτείται βοηθητικός σωλήνας (3) - Απαιτείται βοηθητικός σωλήνας (3) - Απαιτείται βοηθητικός σωλήνας (3) - Απαιτείται βοηθητικός σωλήνας
  (4) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 80 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου) (4) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 80 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου) (4) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 80 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου) (4) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 80 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου) (4) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 80 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)
  (5) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεγαλύτερων ή ίσων με την κατηγορία 100 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου) (5) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεγαλύτερων ή ίσων με την κατηγορία 100 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου) (5) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεγαλύτερων ή ίσων με την κατηγορία 100 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου) (5) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεγαλύτερων ή ίσων με την κατηγορία 100 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου) (5) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεγαλύτερων ή ίσων με την κατηγορία 100 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)
  (6) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 32 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου) (6) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 32 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου) (6) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 32 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου) (6) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 32 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου) (6) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μικρότερων ή ίσων με την κατηγορία 32 (δεν χρειάζεται να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)
  (7) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεταξύ κατηγορίας 40 & 80 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου) (7) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεταξύ κατηγορίας 40 & 80 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου) (7) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεταξύ κατηγορίας 40 & 80 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου) (7) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεταξύ κατηγορίας 40 & 80 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου) (7) - Κατά τη σύνδεση εσωτερικών μονάδων μεταξύ κατηγορίας 40 & 80 (πρέπει να κοπεί ο σωλήνας εξόδου)
  (8) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας. (8) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας. (8) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας. (8) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας. (8) - Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.
  (9) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). (9) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). (9) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). (9) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). (9) - Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).
  (10) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (10) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (10) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (10) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (10) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.
  (11) - Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη (11) - Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη (11) - Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη (11) - Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη (11) - Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη