Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • In combination with white VRV R-32 fully flat cassette
  • Αποτελείται από αισθητήρα παρουσίας και υπερύθρων για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της άνεσης

Έγγραφα

Installation manuals
Λήψη γλώσσας