Πίνακας προδιαγραφών για BRYMA

BRYMA100 BRYMA200 BRYMA65
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 130 130 130
    Πλάτος Mm 120 120 120
    Βάθος Mm 65 65 65