Πίνακας προδιαγραφών για BRP069A81

BRP069A81.
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 79
    Πλάτος mm 52
    Βάθος mm 17.5