Πίνακας προδιαγραφών για BRC7GA53-9

BRC7GA53-9.
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 157
    Πλάτος Mm 62
    Βάθος Mm 17.5