Πίνακας προδιαγραφών για BRC7F530W

BRC7F530W.
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 265
    Πλάτος Mm 191
    Βάθος Mm 89