Πίνακας προδιαγραφών για BRC7F530S

BRC7F530S.
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 265
    Πλάτος Mm 191
    Βάθος Mm 89