Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Μικρού μεγέθους & ελαφρύ στην εγκατάσταση
  • Σύνδεση μονάδων έως κατηγορία 112
  • Λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έγγραφα

Εγχειρίδια χρήσης