Πίνακας προδιαγραφών για BAE20A

BAE20A62 BAE20A102 BAE20A82
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 210 210 210
    Πλάτος mm 830 1,230 1,030
    Βάθος mm 188 188 188
Βάρος Μονάδα kg 10.000 11.500 9.000
  Συσκευασμένη μονάδα kg 11.500 14.500 13.000