Πίνακας προδιαγραφών για ATXM-N / ARXM-N

ATXM50N2V1B / ARXM50N2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.70
  Ονομ. kW 5.00
  Μέγ. kW 5.30
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.70
  Ονομ. kW 5.80
  Μέγ. kW 6.50
Ονομαστική απόδοση EER   3.45
  COP   3.79
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A
    Θέρμανση   A
Σημειώσεις (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.