Πίνακας προδιαγραφών για ATX-KV / ARX-K

ATX20K2V1B / ARX20K2V1B ATX20K2V1B / ARX20K5V1B9 ATX25K2V1B / ARX25K2V1B ATX25K2V1B / ARX25K5V1B9 ATX35K2V1B / ARX35K2V1B ATX35K2V1B / ARX35K5V1B9
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW   1.3   1.3   1.3
  Ονομ. kW 2.0 (2) 2.0 (2) 2.5 (2) 2.5 (2) 3.5 (2) 3.5 (2)
  Μέγ. kW   2.6   3.0   4.0
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW   1.3   1.3   1.3
  Ονομ. kW 2.5 (2) 2.5 (2) 3.0 (2) 3.0 (2) 4.0 (2) 4.0 (2)
  Μέγ. kW   3.5   4.0   4.8
Ονομαστική απόδοση EER   3.97 (1) 3.97 (1) 3.78 (1) 3.78 (1) 3.43 (1) 3.43 (1)
  COP   4.77 (1) 4.77 (1) 4.36 (1) 4.36 (1) 4.02 (1) 4.02 (1)
  Annual energy consumption kWh 252 252 331 331 510 511
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A
    Θέρμανση   A A A A A A
Piping connections Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18 18 18 18 18 18
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
  Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°