Πίνακας προδιαγραφών για ATX-J3

ATX20J3V1B ATX25J3V1B ATX35J3V1B
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.030 0.030 0.030
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.040 0.040 0.040
Casing Colour   Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 198 198 198
    Πλάτος mm 770 770 770
    Βάθος mm 283 283 283
Βάρος Μονάδα kg 7.00 7.00 7.00
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 55 55.0 58
  Θέρμανση dBA 55 55 58
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 39 40 41
    Medium dBA 33 33 34
    Χαμηλή dBA 25 26 27
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 22 22 23
  Θέρμανση Υψ. dBA 39 40 41
    Μέτρια dBA 34 34 35
    Χαμηλή dBA 28 28 29
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 25 25 26
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 9.50 9.50
  Συμπυκνωμάτων   18 18 18
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC433A89 ARC433A89 ARC433A89
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1
  Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη 2 2 2
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Name   V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m