Πίνακας προδιαγραφών για ARXP-L

ARXP20L5V1B ARXP20L2V1B ARXP25L5V1B ARXP25L2V1B ARXP35L5V1B ARXP35L2V1B
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 550 275 550 275 550 275
    Πλάτος Mm 658 630 658 630 658 630
    Βάθος Mm 275 790 275 790 275 790
Weight Μονάδα kg 26 28 26 28 28 28
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing  
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 46   46   48  
  Θέρμανση Υψ. dBA 47   47   48  
Ψυκτικό μέσο Type   R-32 0.70 R-32 0.70 R-32 0.70
  Φορτίο kg 0.65 0.48 0.65 0.48 0.70 0.48
  Φορτίο TCO2Eq 0.44   0.44   0.48  
  GWP   675.0   675.0   675.0  
Συνδέσεις σωληνώσεων Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)   0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)   0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)  
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 12   12   12  
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1   1   1  
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1 1 1 1 1 1
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1 1 1 1 1 1
  Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας 1 1 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές rpm   -15   -15   -15
Συμπιεστής Τύπος     Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Sound pressure level - Low sound mode (Stb. 2020, 189) Sound pressure level - Low sound mode (Stb. 2020, 189)-=-Night quiet mode   R-32   R-32   R-32
Συνδέσεις σωληνώσεων Συνολικό μήκος σωληνώσεων   0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)   0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)   0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα   Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων   Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων   Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων
Στάνταρτ εξαρτήματα 550   658   658   658