Πίνακας προδιαγραφών για ALD-HEFA

ALD02HEFAU00 ALD07HEFAU00 ALD03HEFAU00 ALD05HEFAU00
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 190 440 240 340
    Πλάτος mm 370 370 370 370
    Βάθος mm 470 920 620 720
Βάρος Μονάδα kg 7.5 21 10 14
Απόδοση kW 1.5 15.0 3.0 7.5
Connectable unit ALB02LB, ALB02RB ALB06LB, ALB06RB, ALB07LB, ALB07RB ALB03LB, ALB03RB ALB04LB, ALB04RB, ALB05LB, ALB05RB
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 3~ 1~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 230 400 230 400