Πίνακας προδιαγραφών για ABQ-C / AZQS-BY1 UK

ABQ100CV1 / AZQS100B7Y1B UK ABQ125CV1 / AZQS125B7Y1B UK ABQ140CV1 / AZQS140B7Y1B UK
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 12.1 13.0
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 13.5 15.5
Ονομαστική απόδοση EER   2.62 2.81 3.01
  COP   3.42 3.41 3.41
  Annual energy consumption kWh 1,810 2,153 2,159
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   D C  
    Θέρμανση   B B  
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   B    
  Απόδοση Pdesign kW 9.50    
  SEER   4.65    
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 716    
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A    
  Απόδοση Pdesign kW 6.78    
  SCOP/A   3.80    
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,498    
Σημειώσεις (1) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC (1) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC (1) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC
  (2) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825 (2) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825 (2) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825
  (3) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (3) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (3) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°