UATYQ250MCY18 UATYQ250MCY17 UATYQ350MCY1 UATYQ350MCY17 UATYQ450MCY18 UATYQ450MCY17 UATYQ550MCY1 UATYQ550MCY17 UATYQ600MCY1 UATYQ600MCY17 UATYQ700MCY1 UATYQ700MCY17 UATYQ900MCY17
Συνδέσεις σωληνώσεων εξατμιστήρα Μέγεθος μέσου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 27.340 (3) 27.340 (3) 35.580 (3) 35.580 (3) 44.720 (3) 44.720 (3) 55.690 (3) 55.690 (3) 66.820 (3) 66.820 (3) 72.600 (3) 72.600 (3) 90.000 (3)
  Nom. Btu/h 93,300 (4) 93,300 (4) 121,400 (4) 121,400 (4) 152,600 (4) 152,600 (4) 190,000 (4) 190,000 (4) 228,000 (4) 228,000 (4) 247,700 (4) 247,700 (4) 307,100 (4)
Συμπυκνωτήρας Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 1,638 1,638 2,209 2,209 2,209 2,209 2,209 2,209 2,209 2,209 2,209 2,209 2,209
      Ύψος mm 1,150 1,150 1,028 1,028 1,130 1,130 1,048 1,048 1,302 1,302 1,454 1,454 1,454
      Βάθος mm 2,063 2,063 2,113 2,113 2,113 2,113 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670
    Συσκευασία Βάθος mm 2,293 2,293 2,344 2,344 2,344 2,344 2,901 2,901 2,901 2,901 2,901 2,901 2,901
      Ύψος mm 1,365 1,365 1,197 1,197 1,287 1,287 1,267 1,267 1,518 1,518 1,672 1,672 1,672
      Πλάτος mm 1,730 1,730 2,276 2,276 2,276 2,276 2,276 2,276 2,276 2,276 2,276 2,276 2,276
  Εναλλάκτης θερμότητας Σειρές Ποσότητα 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    Εμβαδόν πρόσοψης 1.28 1.28 1.10 1.10 1.24 1.24 1.33 1.33 1.75 1.75 2.00 2.00 2.00
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη m³/min   203.40   339.84   342.60   365.40   572.04   600.36 600.36
    Ψύξη cfm 8,230 8,230 12,000 12,000 12,100 12,100 12,900 12,900 20,200 20,200 21,200 21,200 21,200
  Βάρος Μονάδα kg 445 445 580 580 610 610 830 830 880 880 1,020 1,020 1,020
  Περίβλημα Χρώμα Ανοικτό γκρι Κρεμ Ανοικτό γκρι Κρεμ Ανοικτό γκρι Κρεμ Ανοικτό γκρι Κρεμ Ανοικτό γκρι Κρεμ Ανοικτό γκρι Κρεμ Κρεμ
  Στάθμη ηχητικής ισχύος Ονομ. dBA 82 82 83 83 83 83 87 87 90 90 90 90 90
  Refrigerant oil Φορτισμένος όγκος l                         3
  Συμπιεστής Κινητήρας Τύπος Σπειροειδής Σπειροειδής Σπειροειδής Σπειροειδής Σπειροειδής Σπειροειδής Σπειροειδής Σπειροειδής Σπειροειδής Σπειροειδής Σπειροειδής Σπειροειδής Σπειροειδής
    Ποσότητα 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 68 68 64 64 65 65 68 68 70 70 70 70 70
  Κινητήρας Έξοδος W 360 780 550 1,100 510 1,020 590 1,180 1,200 2,000 1,200 2,000 2,000
  Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01 Διακόπτης υψηλής πίεσης, Διακόπτης χαμηλής πίεσης, Διάταξη ελέγχου αλληλουχίας φάσεων, Ρύθμιση θερμοστάτη κατάθλιψης Διακόπτης υψηλής πίεσης, Διακόπτης χαμηλής πίεσης, Διάταξη ελέγχου αλληλουχίας φάσεων, Ρύθμιση θερμοστάτη κατάθλιψης Διακόπτης υψηλής πίεσης, Διακόπτης χαμηλής πίεσης, Διάταξη ελέγχου αλληλουχίας φάσεων, Ρύθμιση θερμοστάτη κατάθλιψης Διακόπτης υψηλής πίεσης, Διακόπτης χαμηλής πίεσης, Διάταξη ελέγχου αλληλουχίας φάσεων, Ρύθμιση θερμοστάτη κατάθλιψης Διακόπτης υψηλής πίεσης, Διακόπτης χαμηλής πίεσης, Διάταξη ελέγχου αλληλουχίας φάσεων, Ρύθμιση θερμοστάτη κατάθλιψης Διακόπτης υψηλής πίεσης, Διακόπτης χαμηλής πίεσης, Διάταξη ελέγχου αλληλουχίας φάσεων, Ρύθμιση θερμοστάτη κατάθλιψης Διακόπτης υψηλής πίεσης, Διακόπτης χαμηλής πίεσης, Διάταξη ελέγχου αλληλουχίας φάσεων, Ρύθμιση θερμοστάτη κατάθλιψης Διακόπτης υψηλής πίεσης, Διακόπτης χαμηλής πίεσης, Διάταξη ελέγχου αλληλουχίας φάσεων, Ρύθμιση θερμοστάτη κατάθλιψης Διακόπτης υψηλής πίεσης, Διακόπτης χαμηλής πίεσης, Διάταξη ελέγχου αλληλουχίας φάσεων, Ρύθμιση θερμοστάτη κατάθλιψης Διακόπτης υψηλής πίεσης, Διακόπτης χαμηλής πίεσης, Διάταξη ελέγχου αλληλουχίας φάσεων, Ρύθμιση θερμοστάτη κατάθλιψης Διακόπτης υψηλής πίεσης, Διακόπτης χαμηλής πίεσης, Διάταξη ελέγχου αλληλουχίας φάσεων, Ρύθμιση θερμοστάτη κατάθλιψης Διακόπτης υψηλής πίεσης, Διακόπτης χαμηλής πίεσης, Διάταξη ελέγχου αλληλουχίας φάσεων, Ρύθμιση θερμοστάτη κατάθλιψης Διακόπτης υψηλής πίεσης, Διακόπτης χαμηλής πίεσης, Διάταξη ελέγχου αλληλουχίας φάσεων, Ρύθμιση θερμοστάτη κατάθλιψης
  Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Μέγ. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
      Ελάχ. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
    Ψύξη Ελάχ. °CDB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Μέγ. °CDB 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
  Ψυκτικό μέσο Φορτίο kg 6.1 6.1 5.8 5.8 7.2 7.2 8.7 8.7 10.4 10.4 11.6 11.6 11.6
    Φορτίο TCO2Eq 12.7 12.7 12.1 12.1 15 15 18.2 18.2 21.7 21.7 24.2 24.2 24.2
    Κυκλώματα Ποσότητα 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    GWP Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. Btu/h 85,000 (4) 85,000 (4) 118,700 (4) 118,700 (4) 142,600 (4) 142,600 (4) 184,000 (4) 184,000 (4) 210,500 (4) 210,500 (4) 237,500 (4) 237,500 (4) 299,900 (4)
  Ονομ. kW 24.910 (3) 24.910 (3) 34.790 (3) 34.790 (3) 41.790 (3) 41.790 (3) 53.930 (3) 53.930 (3) 61.690 (3) 61.690 (3) 69.610 (3) 69.610 (3) 87.896 (3)
Evaporator Specifications Εμβαδόν πρόσοψης 0.80 0.80 0.46 0.46 0.51 0.51 0.61 0.61 0.76 0.76 0.91 0.91 0.91
    Σειρές Ποσότητα 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Εξωτερική στατική πίεση Pa 147 147 147 147 147 147 206 206 206 206 206 206 206
  Control Εξαέρωση Ενσύρματο Ενσύρματο Ενσύρματο Ενσύρματο Ενσύρματο Ενσύρματο Ενσύρματο Ενσύρματο Ενσύρματο Ενσύρματο Ενσύρματο Ενσύρματο Ενσύρματο
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη m³/min 93.6 93.6 121.8 121.8 160.2 160.2 189.6 189.6 206.7 206.7 235.02 235.02 271.86
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 8.140 8.140 10.780 10.780 13.040 13.040 16.740 16.740 19.650 19.650 21.610 21.610 28.5
  Θέρμανση Ονομ. kW 7.330 7.330 10.840 10.840 12.860 12.860 15.540 15.540 18.580 18.580 21.420 21.420 27.9
COP 3.36 3.36 3.30 3.30 3.43 3.43 3.33 3.33 3.40 3.40 3.36 3.36 3.16
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
  Φάση 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
Current Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (RLA) Ψύξη A 14.70 14.70 19.50 19.50 23.80 23.80 30.20 30.20 33.80 33.80 39.00 39.00 54.8
    Θέρμανση A 14.10 14.10 19.80 19.80 24.40 24.40 28.80 28.80 32.30 32.30 40.20 40.20 56.7
Σημειώσεις Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
  Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151.
  Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB
  Οι στάθμες ηχητικής πίεσης μετρούνται σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8616. Οι στάθμες ηχητικής πίεσης μετρούνται σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8616. Οι στάθμες ηχητικής πίεσης μετρούνται σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8616. Οι στάθμες ηχητικής πίεσης μετρούνται σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8616. Οι στάθμες ηχητικής πίεσης μετρούνται σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8616. Οι στάθμες ηχητικής πίεσης μετρούνται σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8616. Οι στάθμες ηχητικής πίεσης μετρούνται σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8616. Οι στάθμες ηχητικής πίεσης μετρούνται σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8616. Οι στάθμες ηχητικής πίεσης μετρούνται σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8616. Οι στάθμες ηχητικής πίεσης μετρούνται σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8616. Οι στάθμες ηχητικής πίεσης μετρούνται σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8616. Οι στάθμες ηχητικής πίεσης μετρούνται σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8616. Οι στάθμες ηχητικής πίεσης μετρούνται σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8616.
  Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Evaporator Περίβλημα Χρώμα                         Ανοικτό γκρι