Πίνακας προδιαγραφών για UATYQ-CY1

UATYQ250MCY18 UATYQ250MCY17 UATYQ350MCY1 UATYQ350MCY17 UATYQ450MCY18 UATYQ450MCY17 UATYQ550MCY1 UATYQ550MCY17 UATYQ600MCY1 UATYQ600MCY17 UATYQ700MCY1 UATYQ700MCY17 UATYQ900MCY17
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm   1,638   2,209   2,209   2,209   2,209   2,209 2,209
    Βάθος mm   2,063   2,113   2,113   2,670   2,670   2,670 2,670
    Ύψος mm   1,150   1,028   1,130   1,048   1,302   1,454 1,454
Συνδέσεις σωληνώσεων εξατμιστήρα Μέγεθος μέσου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 27.340 (3) 27.340 (3) 35.580 (3) 35.580 (3) 44.720 (3) 44.720 (3) 55.690 (3) 55.690 (3) 66.820 (3) 66.820 (3) 72.600 (3) 72.600 (3) 90.000 (3)
  Ονομ. Btu/h 93,300 (4)   121,400 (4)   152,600 (4)   190,000 (4)   228,000 (4)   247,700 (4)    
Συμπυκνωτήρας Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 1,638   2,209   2,209   2,209   2,209   2,209    
      Ύψος mm 1,150   1,028   1,130   1,048   1,302   1,454    
      Βάθος mm 2,063   2,113   2,113   2,670   2,670   2,670    
    Συσκευασία Βάθος mm 2,293   2,344   2,344   2,901   2,901   2,901    
      Ύψος mm 1,365   1,197   1,287   1,267   1,518   1,672    
      Πλάτος mm 1,730   2,276   2,276   2,276   2,276   2,276    
  Εναλλάκτης θερμότητας Σειρές Ποσότητα 2   3   3   3   3   3    
    Εμβαδόν πρόσοψης 1.28   1.10   1.24   1.33   1.75   2.00    
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη cfm 8,230   12,000   12,100   12,900   20,200   21,200    
  Βάρος Μονάδα kg 445   580   610   830   880   1,020    
  Περίβλημα Χρώμα Ανοικτό γκρι   Ανοικτό γκρι   Ανοικτό γκρι   Ανοικτό γκρι   Ανοικτό γκρι   Ανοικτό γκρι    
  Στάθμη ηχητικής ισχύος Ονομ. dBA 82   83   83   87   90   90    
  Συμπιεστής Κινητήρας Τύπος Σπειροειδής   Σπειροειδής   Σπειροειδής   Σπειροειδής   Σπειροειδής   Σπειροειδής    
    Ποσότητα 1   2   2   2   2   2    
  Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 68   64   65   68   70   70    
  Κινητήρας Έξοδος W 360   550   510   590   1,200   1,200    
  Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01 Διακόπτης υψηλής πίεσης, Διακόπτης χαμηλής πίεσης, Διάταξη ελέγχου αλληλουχίας φάσεων, Ρύθμιση θερμοστάτη κατάθλιψης   Διακόπτης υψηλής πίεσης, Διακόπτης χαμηλής πίεσης, Διάταξη ελέγχου αλληλουχίας φάσεων, Ρύθμιση θερμοστάτη κατάθλιψης   Διακόπτης υψηλής πίεσης, Διακόπτης χαμηλής πίεσης, Διάταξη ελέγχου αλληλουχίας φάσεων, Ρύθμιση θερμοστάτη κατάθλιψης   Διακόπτης υψηλής πίεσης, Διακόπτης χαμηλής πίεσης, Διάταξη ελέγχου αλληλουχίας φάσεων, Ρύθμιση θερμοστάτη κατάθλιψης   Διακόπτης υψηλής πίεσης, Διακόπτης χαμηλής πίεσης, Διάταξη ελέγχου αλληλουχίας φάσεων, Ρύθμιση θερμοστάτη κατάθλιψης   Διακόπτης υψηλής πίεσης, Διακόπτης χαμηλής πίεσης, Διάταξη ελέγχου αλληλουχίας φάσεων, Ρύθμιση θερμοστάτη κατάθλιψης    
  Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Μέγ. °CWB 18   18   18   18   18   18    
      Ελάχ. °CWB -15   -15   -15   -15   -15   -15    
    Ψύξη Ελάχ. °CDB 0   0   0   0   0   0    
      Μέγ. °CDB 52   52   52   52   52   52    
  Ψυκτικό μέσο Φορτίο kg 6.1   5.8   7.2   8.7   10.4   11.6    
    Φορτίο TCO2Eq 12.7   12.1   15   18.2   21.7   24.2    
    Κυκλώματα Ποσότητα 1   2   2   2   2   2    
    GWP Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα   Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα   Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα   Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα   Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα   Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα    
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. Btu/h 85,000 (4)   118,700 (4)   142,600 (4)   184,000 (4)   210,500 (4)   237,500 (4)    
  Ονομ. kW 24.910 (3) 24.910 (3) 34.790 (3) 34.790 (3) 41.790 (3) 41.790 (3) 53.930 (3) 53.930 (3) 61.690 (3) 61.690 (3) 69.610 (3) 69.610 (3) 87.896 (3)
Εξατμιστής Τεχνικά χαρακτηριστικά Εμβαδόν πρόσοψης 0.80   0.46   0.51   0.61   0.76   0.91    
    Σειρές Ποσότητα 3   3   4   4   4   4    
  Εξωτερική στατική πίεση Pa 147   147   147   206   206   206    
  Έλεγχος Εξαέρωση Ενσύρματο   Ενσύρματο   Ενσύρματο   Ενσύρματο   Ενσύρματο   Ενσύρματο    
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη m³/min 93.6   121.8   160.2   189.6   206.7   235.02    
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 8.140 8.140 10.780 10.780 13.040 13.040 16.740 16.740 19.650 19.650 21.610 21.610 28.5
  Θέρμανση Ονομ. kW 7.330 7.330 10.840 10.840 12.860 12.860 15.540 15.540 18.580 18.580 21.420 21.420 27.9
COP 3.36   3.30   3.43   3.33   3.40   3.36    
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
  Φάση 3~   3~   3~   3~   3~   3~    
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (RLA) Ψύξη A 14.70   19.50   23.80   30.20   33.80   39.00    
    Θέρμανση A 14.10   19.80   24.40   28.80   32.30   40.20    
Σημειώσεις Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. (1) - Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. (1) - Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. (1) - Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. (1) - Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. (1) - Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. (1) - Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. (1) - Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
  Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. (2) - Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. (2) - Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. (2) - Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. (2) - Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. (2) - Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. (2) - Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151. (2) - Όλες οι μονάδες έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO5151.
  Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB
  Οι στάθμες ηχητικής πίεσης μετρούνται σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8616. (5) - Οι στάθμες ηχητικής πίεσης μετρούνται σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8616. Οι στάθμες ηχητικής πίεσης μετρούνται σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8616. (5) - Οι στάθμες ηχητικής πίεσης μετρούνται σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8616. Οι στάθμες ηχητικής πίεσης μετρούνται σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8616. (5) - Οι στάθμες ηχητικής πίεσης μετρούνται σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8616. Οι στάθμες ηχητικής πίεσης μετρούνται σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8616. (5) - Οι στάθμες ηχητικής πίεσης μετρούνται σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8616. Οι στάθμες ηχητικής πίεσης μετρούνται σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8616. (5) - Οι στάθμες ηχητικής πίεσης μετρούνται σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8616. Οι στάθμες ηχητικής πίεσης μετρούνται σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8616. (5) - Οι στάθμες ηχητικής πίεσης μετρούνται σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8616. (5) - Οι στάθμες ηχητικής πίεσης μετρούνται σύμφωνα με το πρότυπο JIS B 8616.
  Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent (6) - Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent (6) - Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent (6) - Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent (6) - Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent (6) - Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent (6) - Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent (6) - Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (7) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (7) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (7) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (7) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (7) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (7) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (7) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
EER   3.36   3.30   3.43   3.33   3.40   3.36 3.16
COP   3.40   3.21   3.25   3.47   3.32   3.25 3.15
Εξατμιστής Πλευρά παροχής Ανεμιστήρας Ονομαστική ESP Pa   147   147   147   206   206   206 206
Συμπυκνωτήρας Ψυκτικό μέσο Τύπος     R-410A   R-410A   R-410A   R-410A   R-410A   R-410A R-410A
    GWP     2,087.5   2,087.5   2,087.5   2,087.5   2,087.5   2,087.5 2,087.5
    Φορτίο TCO2Eq   12.7   12.1   15   18.2   21.7   24.2 24.2
Casing Χρώμα     Κρεμ_   Κρεμ_   Κρεμ_   Κρεμ_   Κρεμ_   Κρεμ_ Κρεμ_, Ανοικτό γκρι
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη dBA   68 (1)   64 (1)   65 (1)   68 (1)   70 (1)   70 (1) 70 (1)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA   82   83   83   87   90   90 90
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα     Y1   Y1   Y1   Y1   Y1   Y1 Y1
  Φάση     3~   3~   3~   3~   3~   3~ 3~