UATYQ20AFC3Y1 UATYQ25AFC3Y1 UATYQ30AFC3Y1 UATYQ45AFC3Y1 UATYQ50AFC3Y1 UATYQ55AFC3Y1 UATYQ65AFC3Y1 UATYQ75AFC3Y1 UATYQ90AFC3Y1 UATYQ100AFC3Y1 UATYQ115AFC3Y1
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 19.5 (1) 28.0 (1) 30.4 (1) 44.1 (1) 49.2 (1) 51.6 (1) 63.5 (1) 73.9 (1) 90.3 (1) 101.6 (1) 106.8 (1)
  Με 30% νωπό αέρα kW 21.1 30.4 33.2 47.8 53.4 56.3 68.1 78.9 96.7 108.2 114.2
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 17.9 (2) 27.0 (2) 31.3 (2) 46.1 (2) 51.9 (2) 56.3 (2) 63.8 (2) 76.6 (2) 93.3 (2) 104.5 (2) 114.2 (2)
Απόδοση θερμαντήρα Με 30% νωπό αέρα kW 18.9 28.7 33.2 48.8 54.9 59.7 65.5 77.8 94.9 106.0 116.6
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 6.6 (1) 10.0 (1) 12.0 (1) 17.0 (1) 19.7 (1) 22.5 (1) 23.6 (1) 29.7 (1) 33.8 (1) 39.0 (1) 44.3 (1)
  Θέρμανση Ονομ. kW 5.8 (2) 8.00 (2) 9.6 (2) 14.6 (2) 16.3 (2) 18.1 (2) 20.0 (2) 25.1 (2) 29.9 (2) 33.2 (2) 37.3 (2)
EER 2.94 (3), 3.25 (6) 2.79 (3), 3.08 (6) 2.54 (3), 2.82 (6) 2.60 (3), 2.82 (6) 2.50 (3), 2.70 (6) 2.29 (3), 2.51 (6) 2.69 (3), 2.82 (6) 2.49 (3), 2.58 (6) 2.67 (3), 2.79 (6) 2.60 (3), 2.70 (6) 2.41 (3), 2.51 (6)
COP 3.07 (3), 3.46 (6) 3.38 (3), 3.84 (6) 3.26 (3), 3.66 (6) 3.15 (3), 3.44 (6) 3.19 (3), 3.51 (6) 3.11 (3), 3.42 (6) 3.20 (3), 3.58 (6) 3.05 (3), 3.26 (6) 3.12 (3), 3.33 (6) 3.15 (3), 3.38 (6) 3.06 (3), 3.30 (6)
Ψύξη χώρου Απόδοση Pdesign kW 19.5 28.0 30.4 44.1 49.2 51.6 63.5 73.9 90.3 101.6 106.8
  ηs, c % 135.0 143.5 127.5 119.5 134.1 129.0 130.4 124.6 118.2 137.9 127.0
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 19.5 28.0 30.4 44.1 49.2 51.6 63.5 73.9 90.3 101.6 106.8
    EERd   2.94 2.79 2.54 2.60 2.50 2.29 2.69 2.49 2.67 2.60 2.41
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 14.4 20.6 22.4 32.5 36.3 38.0 46.8 54.5 66.5 74.9 78.7
    EERd   3.80 3.92 3.67 3.47 3.77 3.65 3.53 3.53 3.39 3.74 3.59
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 13.2 19.3 21.3 30.6 35.0 37.9 30.1 35.0 42.8 48.1 50.6
    EERd   4.41 4.65 4.15 4.02 4.27 4.17 3.91 3.75 3.63 4.06 3.83
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 13.7 20.1 22.1 32.0 36.6 39.8 22.1 26.4 31.3 37.2 39.4
    EERd   4.96 5.35 4.62 4.46 4.78 4.73 4.04 3.92 3.63 4.43 4.03
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 17.9 27.0 31.3 46.1 52.0 56.3 63.8 76.6 93.0 104.5 114.2
  ηs,h % 115.4 129.0 119.5 115.4 125.2 124.8 121.0 118.2 116.0 125.3 124.3
  TOL Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 10.8 15.9 18.6 27.8 31.0 34.0 37.8 46.3 55.1 62.9 68.1
    COPd (δηλωμένο COP)   2.04 2.57 2.22 2.17 2.23 2.19 2.18 2.14 2.22 2.20 2.14
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 12.6 18.2 21.1 31.4 34.9 38.1 42.9 51.9 62.5 70.4 77.0
    COPd (δηλωμένο COP)   2.41 2.91 2.55 2.49 2.57 2.53 2.50 2.43 2.44 2.49 2.48
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 11.8 17.2 19.9 29.6 23.3 35.9 40.5 49.0 59.0 66.3 72.6
    COPd (δηλωμένο COP)   2.20 2.76 2.34 2.31 2.33 2.28 2.30 2.22 2.26 2.24 2.24
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 8.4 12.1 14.0 20.9 23.3 25.4 28.6 34.6 41.7 46.9 51.4
    COPd (δηλωμένο COP)   3.15 3.44 3.27 3.13 3.43 3.42 3.21 3.16 3.11 3.33 3.32
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 10.7 15.5 17.9 28.0 29.7 32.5 18.4 22.2 30.9 30.2 33.0
    COPd (δηλωμένο COP)   3.82 4.17 3.92 3.86 4.10 4.08 3.73 3.62 3.65 3.94 3.88
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 12.2 17.6 20.3 31.7 34.2 37.3 22.4 27.9 33.1 37.0 40.5
    COPd (δηλωμένο COP)   4.29 4.63 4.30 4.26 4.70 4.51 4.11 4.03 3.86 4.36 4.28
Evaporator Control Operation   Staged Staged Staged Staged Staged Staged Staged Staged Staged Staged Staged
  Πλευρά παροχής Air discharge direction   Προς τα εμπρός, Αριστερά Προς τα εμπρός, Αριστερά Προς τα εμπρός, Αριστερά Προς τα εμπρός, Αριστερά, Δεξιά, Κάτω Προς τα εμπρός, Αριστερά, Δεξιά, Κάτω Προς τα εμπρός, Αριστερά, Δεξιά, Κάτω Αριστερά, Δεξιά, Κάτω Αριστερά, Δεξιά, Κάτω Αριστερά, Δεξιά, Κάτω Αριστερά, Δεξιά, Κάτω Αριστερά, Δεξιά, Κάτω
    Ανεμιστήρας Τύπος   Ακτινικός ανεμιστήρας βύσματος Ακτινικός ανεμιστήρας βύσματος Ακτινικός ανεμιστήρας βύσματος Ακτινικός ανεμιστήρας βύσματος Ακτινικός ανεμιστήρας βύσματος Ακτινικός ανεμιστήρας βύσματος Ακτινικός ανεμιστήρας βύσματος Ακτινικός ανεμιστήρας βύσματος Ακτινικός ανεμιστήρας βύσματος Ακτινικός ανεμιστήρας βύσματος Ακτινικός ανεμιστήρας βύσματος
      Ποσότητα   1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
      Ταχύτητα ροής αέρα m³/ώρα 4,950 7,260 8,250 11,000 12,100 13,200 15,400 17,600 20,900 23,650 25,300
      Ονομαστική ESP Pa 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
    Φίλτρο Τύπος   G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4
      Πάχος mm 48.0 48 48 98 98 98 48 48 48 48 48
  Return side Ανεμιστήρας Τύπος       Ακτινικός ανεμιστήρας βύσματος Ακτινικός ανεμιστήρας βύσματος Ακτινικός ανεμιστήρας βύσματος Ακτινικός ανεμιστήρας βύσματος Ακτινικός ανεμιστήρας βύσματος Ακτινικός ανεμιστήρας βύσματος Ακτινικός ανεμιστήρας βύσματος Ακτινικός ανεμιστήρας βύσματος
      Ποσότητα       1 2 2 2 2 2 2 2
      Ταχύτητα ροής αέρα m³/min       11,000 12,100 13,200 15,400 17,600 20,900 23,650 25,300
      Ονομαστική ESP Pa       300 300 300 300 300 300 200 300
    Κατεύθυνση εισόδου αέρα   Rear Rear Rear Rear, Right, Left Rear, Right, Left Rear, Right, Left Rear, Left, Right, Bottom Rear, Left, Right, Bottom Rear, Right, Left, Bottom Rear, Right, Left, Bottom Rear, Right, Left, Bottom
    Thermodynamic heat recovery   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι          
  Νωπός αέρας Standard   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
    Λόγος Στάνταρ % 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
      Στην ελεύθερη ψύξη % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Συμπυκνωτήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη m³/ώρα 11,500 12,000 12,000 19,000 19,000 19,000 33,200 33,200 44,000 44,000 44,000
  Ανεμιστήρας Τύπος   Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός
    Κινητήρας Ποσότητα   1 1 1 2 2 2 4 4 2 2 2
  Συμπιεστής Ποσότητα   2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4
    Κινητήρας Τύπος   Σπειροειδής Σπειροειδής Σπειροειδής Σπειροειδής Σπειροειδής Σπειροειδής Σπειροειδής Σπειροειδής Σπειροειδής Σπειροειδής Σπειροειδής
  Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
    GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
    Φορτίο TCO2Eq 15.7 27.1 27.1 35.5 35.5 35.5 31.3 31.3 41.8 43.8 48.0
    Φορτίο kg 7.5 13.0 13.0 17.0 17.0 17.0 15.0 15.0 20.0 21.0 23.0
    Κυκλώματα Ποσότητα   1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
  Refrigerant oil Φορτισμένος όγκος l 2 3 4 6 6 6 3 4 5 5 6
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 1,576 (6) 2,126 (6) 2,126 (6) 1,799 (6) 1,799 (6) 1,799 (6) 1,799 (6) 1,799 (6) 2,180 (6) 2,180 (6) 2,180 (6)
    Πλάτος mm 1,828 1,828 1,828 3,518 3,518 3,518 5,660 5,660 5,660 5,660 5,660
    Βάθος mm 1,762 1,762 1,762 2,272 2,272 2,272 2,252 2,252 2,252 2,252 2,252
Βάρος Μονάδα kg 686 796 796 1,382 1,535 1,561 2,142 2,166 2,338 2,346 2,398
Περίβλημα Colour   RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035
Στάθμη ηχ. πίεσης Cooling dBA 60 (5.000) 60 (5.000) 60 (5.000) 61 (5.000) 63 (5.000) 63 (5.000) 64 (5.000) 64 (5.000) 65 (5.000) 65 (5.000) 65 (5.000)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 77 (4) 78 (4) 78 (4) 79 (4) 81 (4) 81 (4) 83 (4) 83 (4) 85 (4) 85 (4) 85 (4)
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Ελάχ. °CDB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Μέγ. °CDB 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
  Θέρμανση Ελάχ. °CWB -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12
    Μέγ. °CWB 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Λειτουργία θερμοστάτη Off Ψύξη PTO kW 0.409 0.502 0.701 1.548 0.749 0.935 1.061 1.581 2.251 1.278 1.978
    Θέρμανση PTO kW 0.402 0.487 0.703 1.600 0.718 0.833 1.018 1.493 2.240 1.219 1.541
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB kW 0.090 0.090 0.090 0.090 0.150 0.150 0.160 0.160 0.160 0.320 0.320
    Θέρμανση PSB kW 0.090 0.090 0.090 0.090 0.150 0.150 0.160 0.160 0.160 0.320 0.320
  Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    Heating PCK kW 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Λειτουργία Off Ψύξη POFF kW 0.090 0.090 0.090 0.090 0.150 0.150 0.160 0.160 0.160 0.320 0.320
    Θέρμανση POFF kW 0.090 0.090 0.09 0.090 0.150 0.150 0.160 0.160 0.160 0.320 0.320
Indication if the heater is equipped with a supplementary heater (pair application) Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Current Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (RLA) Ψύξη A 16.00 22.00 27 39 50 50 63 72 82 91.0 90.0
  Συνιστώμενες ασφάλειες A 25 32 40 63 80 80 100 100 125 125 160
Σημειώσεις Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 27°C DB, 19°C WB.; Εξωτερικός αέρας 35°C DB, 24°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 27°C DB, 19°C WB.; Εξωτερικός αέρας 35°C DB, 24°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 27°C DB, 19°C WB.; Εξωτερικός αέρας 35°C DB, 24°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 27°C DB, 19°C WB.; Εξωτερικός αέρας 35°C DB, 24°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 27°C DB, 19°C WB.; Εξωτερικός αέρας 35°C DB, 24°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 27°C DB, 19°C WB.; Εξωτερικός αέρας 35°C DB, 24°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 27°C DB, 19°C WB.; Εξωτερικός αέρας 35°C DB, 24°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 27°C DB, 19°C WB.; Εξωτερικός αέρας 35°C DB, 24°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 27°C DB, 19°C WB.; Εξωτερικός αέρας 35°C DB, 24°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 27°C DB, 19°C WB.; Εξωτερικός αέρας 35°C DB, 24°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 27°C DB, 19°C WB.; Εξωτερικός αέρας 35°C DB, 24°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018
  Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 20°C DB, 15°C WB.; Εξωτερικός αέρας 7°C DB, 6°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 20°C DB, 15°C WB.; Εξωτερικός αέρας 7°C DB, 6°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 20°C DB, 15°C WB.; Εξωτερικός αέρας 7°C DB, 6°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 20°C DB, 15°C WB.; Εξωτερικός αέρας 7°C DB, 6°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 20°C DB, 15°C WB.; Εξωτερικός αέρας 7°C DB, 6°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 20°C DB, 15°C WB.; Εξωτερικός αέρας 7°C DB, 6°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 20°C DB, 15°C WB.; Εξωτερικός αέρας 7°C DB, 6°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 20°C DB, 15°C WB.; Εξωτερικός αέρας 7°C DB, 6°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 20°C DB, 15°C WB.; Εξωτερικός αέρας 7°C DB, 6°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 20°C DB, 15°C WB.; Εξωτερικός αέρας 7°C DB, 6°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Συνθήκες υπολογισμού: Αέρας περιβάλλοντος 20°C DB, 15°C WB.; Εξωτερικός αέρας 7°C DB, 6°C WB. 100% αέρας επανακυκλοφορίας.; υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018
  Υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018 Υπολογισμός σύμφωνα με το EN 14511/2018
  Στάθμη ηχητικής ισχύος σε ελεύθερο πεδίο υπολογισμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3744. Οι τιμές αναφέρονται μόνο στην έκδοση βασικής μονάδας Στάθμη ηχητικής ισχύος σε ελεύθερο πεδίο υπολογισμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3744. Οι τιμές αναφέρονται μόνο στην έκδοση βασικής μονάδας Στάθμη ηχητικής ισχύος σε ελεύθερο πεδίο υπολογισμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3744. Οι τιμές αναφέρονται μόνο στην έκδοση βασικής μονάδας Στάθμη ηχητικής ισχύος σε ελεύθερο πεδίο υπολογισμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3744. Οι τιμές αναφέρονται μόνο στην έκδοση βασικής μονάδας Στάθμη ηχητικής ισχύος σε ελεύθερο πεδίο υπολογισμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3744. Οι τιμές αναφέρονται μόνο στην έκδοση βασικής μονάδας Στάθμη ηχητικής ισχύος σε ελεύθερο πεδίο υπολογισμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3744. Οι τιμές αναφέρονται μόνο στην έκδοση βασικής μονάδας Στάθμη ηχητικής ισχύος σε ελεύθερο πεδίο υπολογισμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3744. Οι τιμές αναφέρονται μόνο στην έκδοση βασικής μονάδας Στάθμη ηχητικής ισχύος σε ελεύθερο πεδίο υπολογισμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3744. Οι τιμές αναφέρονται μόνο στην έκδοση βασικής μονάδας Στάθμη ηχητικής ισχύος σε ελεύθερο πεδίο υπολογισμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3744. Οι τιμές αναφέρονται μόνο στην έκδοση βασικής μονάδας Στάθμη ηχητικής ισχύος σε ελεύθερο πεδίο υπολογισμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3744. Οι τιμές αναφέρονται μόνο στην έκδοση βασικής μονάδας Στάθμη ηχητικής ισχύος σε ελεύθερο πεδίο υπολογισμένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3744. Οι τιμές αναφέρονται μόνο στην έκδοση βασικής μονάδας
  Μέση στάθμη ηχητικής πίεσης σε 1 μέτρο σε ελεύθερο πεδίο σε αντανακλαστική επιφάνεια Μέση στάθμη ηχητικής πίεσης σε 1 μέτρο σε ελεύθερο πεδίο σε αντανακλαστική επιφάνεια Μέση στάθμη ηχητικής πίεσης σε 1 μέτρο σε ελεύθερο πεδίο σε αντανακλαστική επιφάνεια Μέση στάθμη ηχητικής πίεσης σε 1 μέτρο σε ελεύθερο πεδίο σε αντανακλαστική επιφάνεια Μέση στάθμη ηχητικής πίεσης σε 1 μέτρο σε ελεύθερο πεδίο σε αντανακλαστική επιφάνεια Μέση στάθμη ηχητικής πίεσης σε 1 μέτρο σε ελεύθερο πεδίο σε αντανακλαστική επιφάνεια Μέση στάθμη ηχητικής πίεσης σε 1 μέτρο σε ελεύθερο πεδίο σε αντανακλαστική επιφάνεια Μέση στάθμη ηχητικής πίεσης σε 1 μέτρο σε ελεύθερο πεδίο σε αντανακλαστική επιφάνεια Μέση στάθμη ηχητικής πίεσης σε 1 μέτρο σε ελεύθερο πεδίο σε αντανακλαστική επιφάνεια Μέση στάθμη ηχητικής πίεσης σε 1 μέτρο σε ελεύθερο πεδίο σε αντανακλαστική επιφάνεια Μέση στάθμη ηχητικής πίεσης σε 1 μέτρο σε ελεύθερο πεδίο σε αντανακλαστική επιφάνεια
  Maximum external unit dimensions without pallet Maximum external unit dimensions without pallet Maximum external unit dimensions without pallet Maximum external unit dimensions without pallet Maximum external unit dimensions without pallet Maximum external unit dimensions without pallet Maximum external unit dimensions without pallet Maximum external unit dimensions without pallet Maximum external unit dimensions without pallet Maximum external unit dimensions without pallet Maximum external unit dimensions without pallet