Πίνακας προδιαγραφών για SERHQ-AAW1

SERHQ020AAW1 SERHQ020AAW1+SERHQ020AAW1 SERHQ032AAW1 SERHQ032AAW1+SERHQ032AAW1
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 1,055 1,055 1,365 1,365
    Ύψος mm 1,855 1,855 1,855 1,855
    Βάθος mm 860 860 860 860
  Μονάδα Πλάτος mm 930 930 1,240 1,240
    Βάθος mm 765 765 765 765
    Ύψος mm 1,680 1,680 1,680 1,680
Συμπιεστής Κινητήρας Θερμαντήρας στροφαλοθαλάμου Έξοδος W 33   33  
    Ποσότητα 1   1  
  Έξοδος W 1,200 1,200 1,400 1,400
  Ταχύτητα rpm 6,300 6,300 6,300 6,300
  Ποσότητα_ Inverter Inverter Inverter Inverter
Κινητήρας ανεμιστήρα 2 Έξοδος W     350 350
Casing Χρώμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 750 750 350 350
  Ποσότητα Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 273.00 273.00 355.95 355.95
  Μονάδα kg 240.00 240.00 316.00 316.00
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Ονομ. m³/min 185 (1) 185 (1) 233 (1) 233 (1)
    Ψύξη Ονομ. m³/min 185 (1) 185 (1) 233 (1) 233 (1)
  Ποσότητα Κατακόρυφος Κατακόρυφος Κατακόρυφος Κατακόρυφος
Συσκευασία 3 Βάρος kg 0.27   0.33  
  Υλικό Πλαστικό   Πλαστικό  
Συσκευασία Βάρος kg 4.02 4.02 6.35 6.35
  Υλικό Κιβώτιο_ Κιβώτιο_ Κιβώτιο_ Κιβώτιο_
Συσκευασία 2 Βάρος kg 20.85   23.55  
  Υλικό Ξύλο   Ξύλο  
Εναλλάκτης θερμότητας Διελεύσεις Quantity 18   21  
  Πτερύγιο Επεξεργασία Ασύμμετρα διασταυρούμενων περσίδων   Ασύμμετρα διασταυρούμενων περσίδων  
  Κενή οπή σωληνοειδούς πλάκας Ποσότητα 0   0  
  Σειρές Ποσότητα 54   54  
  Εμβαδόν πρόσοψης 2.11   2.48  
  Μήκος mm 1,778   2,088  
  Βήμα πτερυγίου mm 2   2  
  Στάδια Ποσότητα 2   2  
  Τύπου σωλήνα Hi-XSS (8)   Hi-XSS (8)  
Σημειώσεις Notes-=-Description 230V 230V 230V 230V