Πίνακας προδιαγραφών για SEHVX-AAW

SEHVX20AAW SEHVX32AAW SEHVX40AAW SEHVX64AAW
Casing Χρώμα   Λευκό Daikin Λευκό Daikin Λευκό Daikin Λευκό Daikin
  Material   Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα βαμμένο με πολυεστερική βαφή Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα βαμμένο με πολυεστερική βαφή Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα βαμμένο με πολυεστερική βαφή Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα βαμμένο με πολυεστερική βαφή
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 1,573 1,573 1,573 1,573
    Πλάτος mm 766 766 766 766
    Βάθος mm 396 396 396 396
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 1,705 1,705 1,705 1,705
    Πλάτος mm 865 865 865 865
    Βάθος mm 495 495 495 495
Βάρος Μονάδα kg 60 62 64 66
  Συσκευασμένη μονάδα kg 70 72 74 76
Συσκευασία Υλικό   Χαρτόνι, Ξύλο, Πλαστικό Χαρτόνι, Ξύλο, Πλαστικό Χαρτόνι, Ξύλο, Πλαστικό Χαρτόνι, Ξύλο, Πλαστικό
  Βάρος kg 10 10 10 10
Κύκλωμα νερού Piping connections diameter in G 1''1/4 (θηλυκό) G 1''1/4 (θηλυκό) G 2'' (θηλυκό) G 2'' (θηλυκό)
  Σωληνώσεις in 1-1/4" 1-1/4" 1-1/2" 1-1/2"
  Βαλβίδα αποστράγγισης/βαλβίδα πλήρωσης   Ναι Ναι Ναι Ναι
  Βαλβίδα διακοπής παροχής   Ναι Ναι Ναι Ναι
  Διακόπτης ροής   Ναι Ναι Ναι Ναι
  Βαλβίδα εξαέρωσης   Ναι Ναι Ναι Ναι
  Ονομαστική πτώση πίεσης νερού Ψύξη kPa 176 151 231 141
  Συνολική ποσότητα νερού l 3.2 (1) 4.2 (1) 5.8 (1) 7.7 (1)
  Ελάχιστος όγκος νερού στο σύστημα για ψύξη l 33 (2) 33 (2) 66 (2) 66 (2)
  Ελάχιστος όγκος νερού στο σύστημα για θέρμανση l 76 (3) 110 (3) 152 (3) 220 (3)
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A R-410A R-410A
  Κυκλώματα Ποσότητα   1 1 1 1
  Έλεγχος   Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Ψυκτικό λάδι Type   Συνθετικό λάδι (αιθέρας) Συνθετικό λάδι (αιθέρας) Συνθετικό λάδι (αιθέρας) Συνθετικό λάδι (αιθέρας)
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   W1 W1 W1 W1
  Φάση   3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 400 400 400 400
  Εύρος τάσης Ελάχ. % -10 -10 -10 -10
    Μέγ. % 10 10 10 10
Απαιτήσεις καλωδίων Τροφοδοσία ισχύος Required number of conductors   4 + GND (ΓΕΙΩΣΗ) 4 + GND (ΓΕΙΩΣΗ) 4 + GND (ΓΕΙΩΣΗ) 4 + GND (ΓΕΙΩΣΗ)
  Τηλεχειριστήριο Ποσότητα καλωδίων   2 2 2 2
    Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας   Ελάχιστος τομέας καλωδίου 0.75 mm² Ελάχιστος τομέας καλωδίου 0.75 mm² Ελάχιστος τομέας καλωδίου 0.75 mm² Ελάχιστος τομέας καλωδίου 0.75 mm²
  Απόδοση ψύξης/θέρμανσης Ποσότητα καλωδίων   2 2 2 2
    Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας A 0,3 0,3 0,3 0,3
  Έξοδος λειτουργίας ON/OFF Ποσότητα καλωδίων   2 2 2 2
    Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας A 0,3 0,3 0,3 0,3
  Έξοδος σφάλματος Ποσότητα καλωδίων   2 2 2 2
    Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας A 0,3 0,3 0,3 0,3
Σημειώσεις Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής
  Εξαιρούμενου του νερού στη μονάδα. Αυτός ο ελάχ. όγκος νερού είναι επαρκής για τις περ. εφαρμογές. Σε σημαντικές διαδικασίες μπορεί να απαιτείται επιπλέον νερό. Εξαιρούμενου του νερού στη μονάδα. Αυτός ο ελάχ. όγκος νερού είναι επαρκής για τις περ. εφαρμογές. Σε σημαντικές διαδικασίες μπορεί να απαιτείται επιπλέον νερό. Εξαιρούμενου του νερού στη μονάδα. Αυτός ο ελάχ. όγκος νερού είναι επαρκής για τις περ. εφαρμογές. Σε σημαντικές διαδικασίες μπορεί να απαιτείται επιπλέον νερό. Εξαιρούμενου του νερού στη μονάδα. Αυτός ο ελάχ. όγκος νερού είναι επαρκής για τις περ. εφαρμογές. Σε σημαντικές διαδικασίες μπορεί να απαιτείται επιπλέον νερό.
  Εξαιρούμενης της ποσότητας νερού στη μονάδα. Αυτή η ποσότητα θα εξασφαλίσει επαρκή ενέργεια απόψυξης για όλες τις εφαρμογές, ωστόσο αυτή η ποσότητα μπορεί να πολλαπλασιαστεί κατά 0,66 εάν το σημείο ρύθμισης θέρμανσης είναι ≥ 45° C (π.χ. μονάδες Fan coil) Εξαιρούμενης της ποσότητας νερού στη μονάδα. Αυτή η ποσότητα θα εξασφαλίσει επαρκή ενέργεια απόψυξης για όλες τις εφαρμογές, ωστόσο αυτή η ποσότητα μπορεί να πολλαπλασιαστεί κατά 0,66 εάν το σημείο ρύθμισης θέρμανσης είναι ≥ 45° C (π.χ. μονάδες Fan coil) Εξαιρούμενης της ποσότητας νερού στη μονάδα. Αυτή η ποσότητα θα εξασφαλίσει επαρκή ενέργεια απόψυξης για όλες τις εφαρμογές, ωστόσο αυτή η ποσότητα μπορεί να πολλαπλασιαστεί κατά 0,66 εάν το σημείο ρύθμισης θέρμανσης είναι ≥ 45° C (π.χ. μονάδες Fan coil) Εξαιρούμενης της ποσότητας νερού στη μονάδα. Αυτή η ποσότητα θα εξασφαλίσει επαρκή ενέργεια απόψυξης για όλες τις εφαρμογές, ωστόσο αυτή η ποσότητα μπορεί να πολλαπλασιαστεί κατά 0,66 εάν το σημείο ρύθμισης θέρμανσης είναι ≥ 45° C (π.χ. μονάδες Fan coil)
  Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου