Πίνακας προδιαγραφών για SEHVX-AAW / SERHQ-AAW1

SEHVX20AAW / SERHQ020AAW1 SEHVX32AAW / SERHQ032AAW1 SEHVX40AAW / SERHQ020AAW1+SERHQ020AAW1 SEHVX64AAW / SERHQ032AAW1+SERHQ032AAW1
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 21.3 (1), 21.3 (2) 32.1 (1), 32.1 (2) 42.5 (1), 42.5 (2) 63.7 (1), 63.7 (2)
  Μέγ. kW 25.3 (1), 25.3 (2) 38.1 (1), 38.1 (2) 50.5 (1), 50.5 (2) 75.7 (1), 75.7 (2)
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 20.7 (3) 30.9 (3) 41.5 (3) 62.3 (3)
  Μέγ. kW 24.7 (3) 36.9 (3) 49.5 (3) 74.3 (3)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 6.12 (1), 7.44 (2) 8.72 (1), 11.1 (2) 12.0 (1), 14.7 (2) 16.9 (1), 21.7 (2)
  Ψύξη Ονομ. kW 7.59 (3) 13.5 (3) 15.4 (3) 27.4 (3)
COP 2.86 (2), 3.48 (1) 2.89 (2), 3.68 (1) 2.89 (2), 3.54 (1) 2.94 (2), 3.77 (1)
EER 2.73 (3) 2.29 (3) 2.69 (3) 2.27 (3)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   3.22 3.06 3.22 3.05
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+ A A+ A
Σημειώσεις Θέρμανση Ta DB/WB 7/6°C - LWC35°C (DT = 5°C), δεδ. σύμφωνα με EN 14511: 2011 Θέρμανση Ta DB/WB 7/6°C - LWC35°C (DT = 5°C), δεδ. σύμφωνα με EN 14511: 2011 Θέρμανση Ta DB/WB 7/6°C - LWC35°C (DT = 5°C), δεδ. σύμφωνα με EN 14511: 2011 Θέρμανση Ta DB/WB 7/6°C - LWC35°C (DT = 5°C), δεδ. σύμφωνα με EN 14511: 2011
  Θέρμανση Ta DB/WB 7/6°C - LWC45°C Θέρμανση Ta DB/WB 7/6°C - LWC45°C Θέρμανση Ta DB/WB 7/6°C - LWC45°C Θέρμανση Ta DB/WB 7/6°C - LWC45°C
  Ψύξη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C), δεδομένα σύμφωνα με το EN 14511: 2011 Ψύξη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C), δεδομένα σύμφωνα με το EN 14511: 2011 Ψύξη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C), δεδομένα σύμφωνα με το EN 14511: 2011 Ψύξη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C), δεδομένα σύμφωνα με το EN 14511: 2011
  Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου