RZQSG71L3V1B RZQSG100L9V1B RZQSG125L9V1B RZQSG140L9V1B
Περίβλημα Colour   Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
  Υλικό   Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 770 990 990 1,430
    Πλάτος mm 900 940 940 940
    Βάθος mm 320 320 320 320
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 900 1,170 1,170 1,610
    Πλάτος mm 980 1,015 1,015 1,015
    Βάθος mm 420 422 422 422
Βάρος Μονάδα kg 67 72.0 74.0 95.0
  Συσκευασμένη μονάδα kg 71 81.0 83.0 104.0
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Τύπος   Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF
    Επεξεργασία   Αντιδιαβρωτική επεξεργασία (PE) Αντιδιαβρωτική επεξεργασία (PE) Αντιδιαβρωτική επεξεργασία (PE) Αντιδιαβρωτική επεξεργασία (PE)
Ανεμιστήρας Τύπος   Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
  Κατεύθυνση εξόδου αέρα   Οριζόντια Οριζόντια Οριζόντια Οριζόντια
  Ποσότητα   1 1 1 2
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min 52 76 77 83
      Rated m³/ώρα   4,560 4,620 4,980
      Μεσαία m³/min   55 55  
    Θέρμανση Ονομ. m³/min 48 83 83 62
      Rated m³/ώρα   4,980 4,980 3,720
      Μεσαία m³/min   55 55  
Κινητήρας ανεμιστήρα Ποσότητα   1 1 1 2
  Model   KFD-325-70-8A Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες
  Έξοδος W 70 200 200 94
  Μετάδοση κίνησης   Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης
Συμπιεστής Ποσότητα_   1 1 1 1
  Μέθοδος εκκίνησης_   Με σύστημα Inverter      
  Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -15.0 -15.0 -15.0 -15.0
      Μέγ. °CDB 46 46.0 46.0 46.0
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -15 -15.0 -15.0 -15.0
      Μέγ. °CWB 15.5 15.5 15.5 15.5
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 65 70.0 70.0 69.0
  Θέρμανση dBA   70.0 70.0 69.0
Στάθμη ηχ. πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 49 53 54 53
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 47      
  Θέρμανση Ονομ. dBA 51 57 58 54
  Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Επίπεδο 1 dBA   49 49 49
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A R-410A R-410A
  Φορτίο kg 2.75 2.9 2.9 4.0
  Φορτίο TCO2Eq 5.7 6.05 6.05 8.35
  Έλεγχος   Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική) Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική) Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική) Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική)
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Κυκλώματα Ποσότητα   1 1 1 1
Ψυκτικό λάδι Τύπος   FVC50K Συνθετικό λάδι (αιθέρας) FVC50K Συνθετικό λάδι (αιθέρας) FVC50K Συνθετικό λάδι (αιθέρας) FVC50K
  Φορτισμένος όγκος l 0.75 0.90 0.90 1.35
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Ποσότητα   1 1 1  
    Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση  
    Εξ.Διάμ. mm 9.52 9,52 9,52  
  Αερίου Ποσότητα   1 1 1  
    Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση  
    Εξ.Διάμ. mm 15.9 15.9 15.9  
  Συμπυκνωμάτων Ποσότητα   3 5 5  
    Τύπος   Οπή Οπή Οπή  
    Εξ.Διάμ. mm 26 26 26  
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 5 5 5  
      OU - IU m 50 50 50  
    Σύστημα Ισοδύναμο m 70 70 70  
      Χωρίς φορτίο m 30 30 30  
  Additional refrigerant charge kg/m Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης  
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15 30.0 30.0  
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 0.5 0.5 0.5  
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου  
Μέθοδος απόψυξης Εξισορρόπηση πίεσης Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου
Έλεγχος απόψυξης Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
Έλεγχος απόδοσης Method   Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01   Διακόπτης υψηλής πίεσης Διακόπτης υψηλής πίεσης Διακόπτης υψηλής πίεσης Διακόπτης υψηλής πίεσης
    02   Θερμική προστασία κινητήρα ανεμιστήρα Διακόπτης χαμηλής πίεσης Διακόπτης χαμηλής πίεσης Διακόπτης χαμηλής πίεσης
    03   Ασφάλεια Προστασία υπερφόρτωσης για τον κινητήρα του ανεμιστήρα Προστασία υπερφόρτωσης για τον κινητήρα του ανεμιστήρα Προστασία υπερφόρτωσης για τον κινητήρα του ανεμιστήρα
    04   Ασφάλεια Ασφάλεια Ασφάλεια
Στάνταρτ εξαρτήματα Πλαστικός σφιγκτήρας 2 2 2 2
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V1 V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
  Εύρος τάσης Μέγ. % 10      
    Ελάχ. % -10      
Current Zμέγ. Κατάλογος   Συμμορφώνεται με EN61000-3-11 Συμμορφώνεται με EN61000-3-11 Συμμορφώνεται με EN61000-3-11
  Ελάχιστη τιμή Ssc kVa   Εξοπλισμός σύμμορφος με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12, Βλ. σημείωση 1, Βλ. σημείωση 2 Εξοπλισμός σύμμορφος με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12, Βλ. σημείωση 1, Βλ. σημείωση 2 Εξοπλισμός σύμμορφος με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12, Βλ. σημείωση 1, Βλ. σημείωση 2
  Συνιστώμενες ασφάλειες A 25      
Συνδέσεις καλωδιώσεων Για τροφοδοσία ισχύος Remark   Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας
  For connection with indoor Remark   Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας
Είσοδος τροφοδοσίας ισχύος Εξωτερική μονάδα μόνο Εξωτερική μονάδα μόνο Εξωτερική μονάδα μόνο Εξωτερική μονάδα μόνο
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 40 40 40
Σημειώσεις (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤ 75A ανά φάση. (1) - EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤ 75A ανά φάση. EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤ 75A ανά φάση.
  (2) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤ 75A ανά φάση. (2) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως (2) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως
  (3) - Ισχύς βραχυκυκλώσεως (3) - PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC (3) - PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC
  (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
    (5) - EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A (5) - EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Ποσότητα         1
    Τύπος         Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm       9,52
  Αερίου Ποσότητα         1
    Τύπος         Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm       15.9
  Συμπυκνωμάτων Ποσότητα         5
    Τύπος         Οπή
    Εξ.Διάμ. mm       26
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m       5
      OU - IU m       50
    Σύστημα Ισοδύναμο m       70 (0.000)
      Χωρίς φορτίο m       30
  Additional refrigerant charge kg/m       Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m       30.0
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m       0.5
  Θερμομόνωση         Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου