Πίνακας προδιαγραφών για RZQ-C

RZQ200C7Y1B RZQ250C7Y1B
Casing Χρώμα   Λευκό Daikin Λευκό Daikin
  Material   Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 1,680 1,680
    Πλάτος mm 930 930
    Βάθος mm 765 765
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 1,855 1,855
    Πλάτος mm 995 995
    Βάθος mm 860 860
Βάρος Μονάδα kg 183.0 184.0
  Συσκευασμένη μονάδα kg 217.0 218.0
Συσκευασία Υλικό   Κιβώτιο_ Κιβώτιο_
  Βάρος kg 4.02 4.02
Συσκευασία 2 Υλικό   Ξύλο Ξύλο
  Βάρος kg 20.85 20.85
Συσκευασία 3 Υλικό   Πλαστικό Πλαστικό
  Βάρος kg 0.265 0.265
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Τύπος   Ασύμμετρα διασταυρούμενων περσίδων Ασύμμετρα διασταυρούμενων περσίδων
    Επεξεργασία   Υδρόφιλο και αντιδιαβρωτικό_ Υδρόφιλο και αντιδιαβρωτικό_
Fan Type   Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
  Κατεύθυνση εξόδου αέρα   Κατακόρυφος Κατακόρυφος
  Ποσότητα   1 1
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min 171 171
      Rated m³/ώρα 10,260 10,260
    Θέρμανση Ονομ. m³/min 171 171
      Rated m³/ώρα 10,260 10,260
  Εξωτερική στατική πίεση Μέγ. Pa 78 78
Κινητήρας ανεμιστήρα Ποσότητα   1 1
  Model   Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες
  Έξοδος W 750 750
Συμπιεστής Ποσότητα_   1 1
  Model   Inverter Inverter
  Τύπος   Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -5.0 -5.0
      Μέγ. °CDB 46.0 46.0
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -15.0 -15.0
      Μέγ. °CWB 15.0 15.0
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 78.0 78.0
  Θέρμανση dBA 78.0 78.0
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 57.0 57.0
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A
  Φορτίο kg 8.3 9.3
  Φορτίο TCO2Eq 17.3 19.4
  Έλεγχος   Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_
  GWP   2,087.5 2,087.5
  Κυκλώματα Ποσότητα   1 1
Ψυκτικό λάδι Type   Συνθετικό λάδι (αιθέρας) FVC68D Συνθετικό λάδι (αιθέρας) FVC68D
  Φορτισμένος όγκος l 2.0 2.0
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Τύπος   Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση
    Εξ.Διάμ. mm 9,5 12,7
  Αερίου Τύπος   Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση
    Εξ.Διάμ. mm 22.2 22.2
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 100 100
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Μέθοδος απόψυξης Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου
Έλεγχος απόψυξης Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος   Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01   Διακόπτης υψηλής πίεσης Διακόπτης υψηλής πίεσης
    02   Προστασία υπερφόρτωσης για τον κινητήρα του ανεμιστήρα Προστασία υπερφόρτωσης για τον κινητήρα του ανεμιστήρα
    03   Ρελέ προστασίας υπερέντασης Ρελέ προστασίας υπερέντασης
    04   Προστασία υπερφόρτωσης συστήματος inverter Προστασία υπερφόρτωσης συστήματος inverter
    05   Ασφάλεια πλακέτας PC Ασφάλεια πλακέτας PC
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Σωλήνες σύνδεσης 4 4
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   Y1 Y1
  Φάση   3N~ 3N~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 380-415 380-415
  Εύρος τάσης Ελάχ. V 342 342
    Μέγ. V 456 456
Ρεύμα Zμέγ. Κατάλογος   Χωρίς απαιτήσεις Χωρίς απαιτήσεις
  Ελάχιστη τιμή Ssc kVa Refer to the databook for more information Refer to the databook for more information
Wiring connections Για τροφοδοσία ισχύος Remark   5 αγωγοί (περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης) 5 αγωγοί (περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης)
  For connection with indoor Remark   4 αγωγοί (περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης) 4 αγωγοί (περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης)
Είσοδος τροφοδοσίας ισχύος Εξωτερική μονάδα μόνο Εξωτερική μονάδα μόνο
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 25 25
Σημειώσεις (1) - Η τροφοδοσία ρεύματος προς της εσωτερική μονάδα FDQ είναι ξεχωριστή. (1) - Η τροφοδοσία ρεύματος προς της εσωτερική μονάδα FDQ είναι ξεχωριστή.
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά