Πίνακας προδιαγραφών για RZASG-MY1

RZASG100M7Y1B RZASG125M7Y1B RZASG140M7Y1B
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 990 990 990
    Πλάτος mm 940 940 940
    Βάθος mm 320 320 320
Βάρος Μονάδα kg 70 70 77
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 70 71 73
  Θέρμανση dBA   71 (1) 73 (1)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 53 53 54
  Θέρμανση Ονομ. dBA 57 57 57
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32
  Φορτίο kg 2.60 2.60 2.90
  Φορτίο TCO2Eq 1.76 1.76 1.96
  GWP   675 675 675
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 9.52
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 15.9 15.9 15.9
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 50 50 50
    Σύστημα Ισοδύναμο m 70 70 70
      Χωρίς φορτίο m 30 30 30
  Additional refrigerant charge kg/m Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 30.0 30.0 30.0
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 0.5 0.5 0.5
Στάνταρτ εξαρτήματα Πλαστικός σφιγκτήρας 2 2 2
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Ετικέτα ψυκτικού μέσου για τη ρύθμιση του αερίου F 1 1 1
  Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας 1 1 1
  Ενεργειακή σήμανση LOT10 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   3~ 3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 380-415 380-415 380-415
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 16 16 16
Σημειώσεις (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21
  (2) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤ 75A ανά φάση. (2) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤ 75A ανά φάση. (2) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤ 75A ανά φάση.
  (3) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως (3) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως (3) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως
  (4) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 16A ανά φάση. (4) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 16A ανά φάση. (4) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 16A ανά φάση.