Πίνακας προδιαγραφών για RZAG-NV1

RZAG71N7V1B RZAG100N7V1B RZAG125N7V1B RZAG140N7V1B
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 870 870 870 870
    Πλάτος mm 1,100 1,100 1,100 1,100
    Βάθος mm 460 460 460 460
Βάρος Μονάδα kg 81 85 95 95
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 64 66 69 70
  Θέρμανση dBA     68 (1) 71 (1)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 46 47 49 50
  Θέρμανση Ονομ. dBA 48 50 52 52
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32 R-32
  Φορτίο kg 3.20 3.20 3.70 3.70
  Φορτίο TCO2Eq 2.16 2.16 2.50 2.50
  GWP   675 675 675 675
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 55 85 85 85
    Σύστημα Ισοδύναμο m 75 100 100 100
      Χωρίς φορτίο m 40 40 40 40
  Additional refrigerant charge kg/m Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 30 30 30 30
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 0.5 0.5 0.5 0.5
Στάνταρτ εξαρτήματα Πλαστικός σφιγκτήρας 2 2 2 2
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1
  Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας 1 1 1 1
  Αφαιρούμενη ετικέτα αερίου F 1 1 1 1
  Ετικέτα ψυκτικού μέσου για τη ρύθμιση του αερίου F 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 32 32 32
Σημειώσεις (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21