Πίνακας προδιαγραφών για RZAG-A

RZAG35A2V1B RZAG50A2V1B RZAG60A2V1B
Casing Χρώμα   Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 734 734 734
    Πλάτος mm 870 870 870
    Βάθος mm 373 373 373
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 820 820 820
    Πλάτος mm 1,050 1,050 1,050
    Βάθος mm 480 480 480
Βάρος Μονάδα kg 52 52 52
  Συσκευασμένη μονάδα kg 57 57 57
Συσκευασία Βάρος kg 5 5 5
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 920 920 920
  Σειρές Ποσότητα   2 2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.40 1.40 1.40
  Διελεύσεις Quantity   2.2 2.2 2.2
  Στάδια Ποσότητα   32 32 32
  Τύπου σωλήνα   7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD
  Πτερύγιο Τύπος   Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ)
Fan Type   Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min 55.1 55.1 55.1
      Ονομ. cfm 1,947 1,947 1,947
    Θέρμανση Ονομ. m³/min 55.1 55.1 55.1
      Ονομ. cfm 1,947 1,947 1,947
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   D55F-31 D55F-31 D55F-31
  Έξοδος W 55 55 55
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 780 780 780
      Ονομ. rpm 740 780 780
      Χαμηλή rpm 580 620 640
    Θέρμανση Υψ. rpm 740 740 740
      Ονομ. rpm 740 740 740
      Χαμηλή rpm 460 460 460
Συμπιεστής Model   2YC40JXD#C 2YC40JXD#C 2YC40JXD#C
  Ποσότητα λαδιού cm³ 650 650 650
  Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
  Έξοδος W 1,300 1,300 1,300
  Τύπος λαδιού   FW68DA FW68DA FW68DA
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 62.0 63.0 64.0
  Θέρμανση dBA 62.0 63.0 64.0
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 48.0 49.0 50.0
  Θέρμανση Ονομ. dBA 48.0 49.0 50.0
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32
  Φορτίο kg 1.55 1.55 1.55
  Φορτίο TCO2Eq 1.05 1.05 1.05
  GWP   675.0 675.0 675.0
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6,4 6,4 6,4
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 16 16 16
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 50 50 50
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 30.0 30.0 30.0
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος   Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter)
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1 1 1
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1 1 1
  Πώμα αποχέτευσης (1) 6 6 6
  Πώμα αποχέτευσης (2) 3 3 3
  Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας 1 1 1
  Ενεργειακή σήμανση LOT10 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240
Wiring connections Για τροφοδοσία ισχύος Remark   Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης
  For connection with indoor Remark   Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης
Σημειώσεις (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου