Πίνακας προδιαγραφών για RXZ-N

RXZ25NV1B RXZ35NV1B RXZ50NV1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 46 48 50
  Ψύξη Υψ. dBA 46 48 49
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
Ψυκτικό μέσο Φορτίο TCO2Eq 0.9 0.9 0.9
  Φορτίο kg 1.34 1.34 1.34
  Refrigerant-=-Gwp R-32 R-32 R-32
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 71 71 71
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 710 780 900
    Θέρμανση Υψ. rpm 700 780 820
  Model KFD-280-71-8A KFD-280-71-8A KFD-280-71-8A
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 43 43 43
      Ελάχ. °CDB -10 -10 -10
  Θέρμανση Περιβάλλον Μέγ. °CWB 18 18 18
      Ελάχ. °CWB -20 -20 -20
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Τύπος Οντουλέ πτερύγιο Οντουλέ πτερύγιο Οντουλέ πτερύγιο
  Σειρές Ποσότητα 2, 1 2, 1 2, 1
  Βήμα πτερυγίου mm 1.27, 1.49 1.27, 1.49 1.27, 1.49
  Στάδια Ποσότητα 22, 20 22, 20 22, 20
  Τύπου σωλήνα Σωλήνας ø7,94 G2A Σωλήνας ø7,94 G2A Σωλήνας ø7,94 G2A
Συνδέσεις σωληνώσεων Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 10 10 10
  Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 8 8 8
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 59 61 63
  Θέρμανση dBA 59 61 64
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 926 926 926
    Ύψος mm 735 735 735
    Βάθος mm 430 430 430
  Μονάδα Πλάτος mm 795 795 795
    Βάθος mm 300 300 300
    Ύψος mm 693 693 693
Συμπιεστής Τύπος 2YC40DXD 2YC40DXD 2YC40DXD
Casing Χρώμα Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 58 58 58
  Μονάδα kg 50 50 50
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Χαμηλή cfm 571 571 571
      Υψ. m³/min 28.3 31.5 33.1
      Χαμηλή m³/min 16.2 16.2 16.2
      Υψ. cfm 999 1,113 1,170
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 22.5 22.5 22.5
      Χαμηλή cfm 794 794 764
      Υψ. m³/min 31.0 34.4 40.4
      Υψ. cfm 1,093 1,216 1,427
  Type PZ440 PZ440 PZ440
Ψυκτικό λάδι Φορτισμένος όγκος l 0.405 0.405 0.405
  Type FW68DA FW68DA FW68DA
Wiring connections Για τροφοδοσία ισχύος Remark 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένης καλωδίωσης γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένης καλωδίωσης γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένης καλωδίωσης γείωσης)
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 16 16 16
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240
  Φάση 1~ 1~ 1~
Ρεύμα Ρεύμα εκκίν. Ψύξη A 2.8 4.4 6.2
    Θέρμανση A 2.8 4.4 6.2
  Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (RLA) Ψύξη A 1.9 (1), 1.8 (2), 1.8 (3) 3.0 (1), 2.8 (2), 2.7 (3) 5.0 (1), 4.8 (2), 4.5 (3)
    Θέρμανση A 2.8 (1), 2.7 (2), 2.6 (3) 4.5 (1), 4.3 (2), 4.2 (3) 6.4 (1), 6.1 (2), 5.9 (3)
Σημειώσεις 220V 220V 220V
  230V 230V 230V
  240V 240V 240V
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου