Πίνακας προδιαγραφών για RXYQ-T8

RXYQ8T7Y1B8 RXYQ24T7Y1B8 RXYQ38T7Y1B8
System Στοιχείο εξωτερικής μονάδας 1   RXYQ8T RXYQ8T
  Στοιχείο εξωτερικής μονάδας 2   RXYQ16T RXYQ10T
  Στοιχείο εξωτερικής μονάδας 3     RXYQ20T
Προτεινόμενοι συνδυασμοί 4 x FXMQ50P7VEB 4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB
Απόδοση ψύξης Prated,c kW 22.4 (1.000) 67.4 (1.000) 102.4 (1.000)
Απόδοση θέρμανσης Prated,h kW 13.7 (0.000) 36.9 (0.000) 59.4 (0.000)
  Μέγ. 6°CWB kW 25.0 (2) 75.0 (2) 119.5 (2)
ESEER - Αυτόματο 7.53 6.81 6.36
ESEER - Στάνταρ 6.37 5.42 5.03
SCOP 3.6 3.7 3.8
SEER 5.4 5.5 5.4
ηs,c % 212.4 215.3 213.6
ηs,h % 142.0 144.5 147.6
Space cooling Συνθήκες Α (35°C - 27/19) EERd   2.5 2.2 2.2
    Pdc kW 22.4 67.4 102.4
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) EERd   4.1 4.0 3.9
    Pdc kW 16.5 49.7 75.5
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) EERd   6.4 6.7 6.6
    Pdc kW 10.6 31.9 48.5
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) EERd   8.7 9.5 10.0
    Pdc kW 4.8 14.3 21.6
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) TBivalent COPd (δηλωμένο COP)   2.0 1.8 2.1
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 13.7 36.9 59.4
    Tbiv (bivalent temperature) °C -10 -10 -10
  TOL COPd (δηλωμένο COP)   2.0 1.8 2.1
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 13.7 36.9 59.4
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -10 -10 -10
  Συνθήκες Α (-7°C) COPd (δηλωμένο COP)   2.3 2.2 2.4
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 12.1 32.6 52.6
  Συνθήκες Β (2°C) COPd (δηλωμένο COP)   3.1 3.2 3.4
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 7.4 19.8 32.0
  Συνθήκες C (7°C) COPd (δηλωμένο COP)   6.4 6.0 5.4
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.7 12.8 20.6
  Συνθήκες D (12°C) COPd (δηλωμένο COP)   8.4 8.4 6.7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.6 6.6 9.1
Εύρος απόδοσης HP 8 24 38
PED Category   Κατηγορία II Κατηγορία II Κατηγορία II
  Πιο σημαντικό σημείο Όνομα   Συσσωρευτής    
    Ps*V bar 325    
Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν 64 (3) 64 (3) 64 (3)
Δείκτης σύνδεσης εσωτ. μονάδων Ελάχ.   100.0 300.0 475.0
  Μέγ.   260.0 780.0 1,235.0
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 1,685    
    Πλάτος mm 930    
    Βάθος mm 765    
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 1,820    
    Πλάτος mm 995    
    Βάθος mm 860    
Βάρος Μονάδα kg 187    
  Συσκευασμένη μονάδα kg 205    
Συσκευασία Υλικό   Κιβώτιο_    
  Βάρος kg 2.0    
Συσκευασία 2 Υλικό   Ξύλο    
  Βάρος kg 17.0    
Συσκευασία 3 Υλικό   Πλαστικό    
  Βάρος kg 0.5    
Casing Χρώμα   Λευκό Daikin    
  Material   Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα    
Εναλλάκτης θερμότητας Τύπος   Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων    
  Εσωτερική πλευρά   αέρας αέρας αέρας
  Outdoor side   αέρας αέρας αέρας
  Air flow rate Cooling Rated m³/ώρα 9,720 (0.000) 25,320 (0.000) 35,880 (0.000)
    Heating Rated m³/ώρα 9,720 (0.000) 25,320 (0.000) 35,880 (0.000)
Fan Ποσότητα   1    
  Εξωτερική στατική πίεση Μέγ. Pa 78    
Κινητήρας ανεμιστήρα Ποσότητα   1    
  Τύπος   Κινητήρας DC    
  Έξοδος W 750    
Συμπιεστής Ποσότητα_   1    
  Τύπος   Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής    
  Θερμαντήρας στροφαλοθαλάμου W 33    
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Ελάχ. °CDB -5.0    
    Μέγ. °CDB 43.0    
  Θέρμανση Ελάχ. °CWB -20.0    
    Μέγ. °CWB 15.5    
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 78.0 (4) 86.6 (4) 88.9 (4)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 58.0 (5) 65.0 (5) 67.2 (5)
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Φορτίο TCO2Eq 12.3    
  Φορτίο kg 5.9    
Ψυκτικό λάδι Type   Συνθετικό λάδι (αιθέρας) FVC68D Συνθετικό λάδι (αιθέρας) FVC68D Συνθετικό λάδι (αιθέρας) FVC68D
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Τύπος   Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση  
    Εξ.Διάμ. mm 9,52 15,9 19,1
  Αερίου Τύπος   Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση  
    Εξ.Διάμ. mm 19.1 34.9 41.3
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6)
Μέθοδος απόψυξης Αναστροφής κύκλου    
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος   Με σύστημα Inverter    
Ένδειξη εάν ο θερμαντήρας είναι εξοπλισμένος με συμπληρωματικό θερμαντήρα no no no
Συμπληρωματικός θερμαντήρας Εφεδρική απόδοση Θέρμανση elbu kW 0.0 0.0 0.0
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.000 0.000 0.000
    Heating PCK kW 0.048 0.125 0.175
  Λειτουργία Off Ψύξη POFF kW 0.036 0.103 0.149
    Θέρμανση POFF kW 0.048 0.125 0.175
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB kW 0.036 0.103 0.149
    Θέρμανση PSB kW 0.048 0.125 0.175
  Λειτουργία θερμοστάτη Off Ψύξη PTO kW 0.013 0.040 0.053
    Θέρμανση PTO kW 0.065 0.177 0.244
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25
Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01   Διακόπτης υψηλής πίεσης    
    02   Προστασία υπερφόρτωσης για τον κινητήρα του ανεμιστήρα    
    03   Προστασία υπερφόρτωσης συστήματος inverter    
    04   Ασφάλεια πλακέτας PC    
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1
  Σωλήνες σύνδεσης 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   Y1 Y1 Y1
  Φάση   3N~ 3N~ 3N~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 380-415 380-415 380-415
Είσοδος τροφοδοσίας ισχύος Εσωτερική και εξωτερική μονάδα Εσωτερική και εξωτερική μονάδα Εσωτερική και εξωτερική μονάδα
Εύρος τάσης Ελάχ. % -10 -10 -10
  Μέγ. % 10 10 10
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 7.2 (7) 25.2 (7) 44.3 (7)
Ρεύμα - 50Hz Starting current (MSC) - remark   Βλ. σημείωση 8 Βλ. σημείωση 8 Βλ. σημείωση 8
  Zμέγ. Κατάλογος   Χωρίς απαιτήσεις Χωρίς απαιτήσεις Χωρίς απαιτήσεις
  Ελάχιστη τιμή Ssc kVa 1,216 (9.000) 2,140 (9.000) 2,750 (9.000)
  Ελάχιστα αμπέρ κυκλώματος (MCA) A 16.1 (10) 46.0 (10) 76.0 (10)
  Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 (11) 63 (11) 100 (11)
  Συνολικά αμπέρ υπερέντασης (TOCA) A 17.3 (12)    
  Αμπέρ πλήρους φορτίου (FLA) Συνολικό A 1.2 (13)    
Wiring connections - 50Hz For power supply Ποσότητα   5G 5G 5G
  Για σύνδεση με εσωτερική μονάδα Ποσότητα   2 2 2
    Παρατήρηση   F1,F2 F1,F2 F1,F2
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Ο πραγματικός αριθμός συνδεόμενων εσωτερικών μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσωτερικής μονάδας (VRV εσωτερική, υδρο-κιβώτιο, RA εσωτερική κλπ.) και τον περιορισμό λόγου σύνδεσης για το σύστημα (50% < = CR < = 130%) Ο πραγματικός αριθμός συνδεόμενων εσωτερικών μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσωτερικής μονάδας (VRV εσωτερική, υδρο-κιβώτιο, RA εσωτερική κλπ.) και τον περιορισμό λόγου σύνδεσης για το σύστημα (50% < = CR < = 130%) Ο πραγματικός αριθμός συνδεόμενων εσωτερικών μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσωτερικής μονάδας (VRV εσωτερική, υδρο-κιβώτιο, RA εσωτερική κλπ.) και τον περιορισμό λόγου σύνδεσης για το σύστημα (50% < = CR < = 130%)
  Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.
  Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου. Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου. Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.
  Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης
  Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB
  Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Το VRV IV χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας. Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Το VRV IV χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας. Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Το VRV IV χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας.
  Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc ≥ ελάχιστης τιμής Ssc Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc ≥ ελάχιστης τιμής Ssc Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc ≥ ελάχιστης τιμής Ssc
  Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας. Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας. Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.
  Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).
  Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.
  Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα
  Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.
  Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.
  Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία αντλίας θερμότητας VRV4, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προηγμένη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (μεταβλητή θερμοκρασία ψυκτικού) Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία αντλίας θερμότητας VRV4, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προηγμένη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (μεταβλητή θερμοκρασία ψυκτικού) Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία αντλίας θερμότητας VRV4, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προηγμένη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (μεταβλητή θερμοκρασία ψυκτικού)
  Η ΣΤΑΝΤΑΡ τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία αντλίας θερμότητας VRV4, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προηγμένη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας Η ΣΤΑΝΤΑΡ τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία αντλίας θερμότητας VRV4, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προηγμένη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας Η ΣΤΑΝΤΑΡ τιμή ESEER αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία αντλίας θερμότητας VRV4, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προηγμένη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
  Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο. Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο. Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.
  Σύστημα ηχητικής πίεσης [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , με μονάδα A = A dBA, μονάδα B = B dBA, μονάδα C = C dBA Σύστημα ηχητικής πίεσης [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , με μονάδα A = A dBA, μονάδα B = B dBA, μονάδα C = C dBA Σύστημα ηχητικής πίεσης [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , με μονάδα A = A dBA, μονάδα B = B dBA, μονάδα C = C dBA
  EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου > 16A και ≤ 75A ανά φάση EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου > 16A και ≤ 75A ανά φάση EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου > 16A και ≤ 75A ανά φάση
  Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως
  Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας. Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας. Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας.
  Τα δεδομένα πολλαπλού συνδυασμού (22~54ΗΡ) αντιστοιχούν στον στάνταρ πολλαπλό συνδυασμό Τα δεδομένα πολλαπλού συνδυασμού (22~54ΗΡ) αντιστοιχούν στον στάνταρ πολλαπλό συνδυασμό Τα δεδομένα πολλαπλού συνδυασμού (22~54ΗΡ) αντιστοιχούν στον στάνταρ πολλαπλό συνδυασμό