Πίνακας προδιαγραφών για RXS-L

RXS20L2V1B RXS25L2V1B RXS35L2V1B RXS42L2V1B RXS50L2V1B RXS60L2V1B
Casing Χρώμα   Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550 550 550 550 735 735
    Πλάτος mm 765 765 765 765 825 825
    Βάθος mm 285 285 285 285 300 300
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 612 612 612 612 797 797
    Πλάτος mm 906 906 906 906 992 960
    Βάθος mm 364 364 364 364 390 390
Βάρος Μονάδα kg 34 34 34 39 47 48
  Συσκευασμένη μονάδα kg 38 38 38 45 52 53
Συμπιεστής Model   1YC23APXDC 1YC23APXDC 1YC23APXDC 2YC36BXD#C 2YC36BXD#C 2YC36BXD#C
  Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
  Έξοδος W 600 600 600 1,100 1,100 1,100
Συσκευασία Βάρος kg 4 4   6    
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 805 805 805 810 845 845
  Σειρές Ποσότητα   2 2 2 2 2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.4 1.4 1.4 1.5 1.8 1.8
  Στάδια Ποσότητα   24 24 24 24 32 32
  Τύπου σωλήνα   7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD ø8 Hi-XD Hi-XA (8) Hi-XA (8)
  Πτερύγιο Τύπος   Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων Πτερύγιο με επικάλυψη Πτερύγιο με επικάλυψη Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων
Fan Type   Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 33.5 33.5 36.0 37.3 50.9 50.2
      Υψ. cfm 1,183 1,183 1,271 1,317 1,797 1,798
    Θέρμανση Υψ. m³/min 28.3 28.3 28.3 31.3 45.0 46.3
      Υψ. cfm 999 999 999 1,105 1,589 1,635
      Εξαιρετικά χαμηλές cfm 1,063 1,063 1,063 1,080 1,727 1,589
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 30.1 30.1 30.1 30.6 48.9 45.0
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm 904 904 904 960 1,522 1,635
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 25.6 25.6 25.6 27.2 43.1 46.3
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   ARS6401DA ARS6401DA ARS6402DA D50R-28 KFD-380-50-8D KFD-380-50-8D
  Έξοδος W 23 23 23 50 53 53
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 860 860 920 890 780 860
      Εξαιρετικά χαμηλές rpm 780 780 780 790 670  
    Θέρμανση Υψ. rpm 860 860 860 890 720 740
      Χαμηλή rpm           740
      Εξαιρετικά χαμηλές rpm 740 740 740 780 670  
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Μέγ. °CDB 46 46 46 46 46 46
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Μέγ. °CWB 18 18 18 18 18 18
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 59 59 61 61 62 62
  Θέρμανση dBA 58 59 61 61 62 62
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 46 46 48 48 48 49
    Χαμηλή dBA         44 46
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 43 43 44 44    
  Θέρμανση Υψ. dBA 47 47 48 48 48 49
    Χαμηλή dBA         45 46
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 44 44 45 45    
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Φορτίο kg 1.0 1.0 1.20 1.3 1.7 1.5
  Φορτίο TCO2Eq 2.1 2.1 2.5 2.7 3.5 3.1
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm     6.35   6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm     9.5   12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm     18.0   18 VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m     20      
  Additional refrigerant charge kg/m     0.020 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)      
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m     15      
  Θερμομόνωση     Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου      
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος   Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
Ψυκτικό λάδι Φορτισμένος όγκος l 0.375 0.375 0.375 0.650 0.650 0.65
  Type   FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K
Στάνταρτ εξαρτήματα Πώμα εξόδου συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1 1        
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1 1 1      
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-230-240 220-230-240
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (RLA) Ψύξη A 2.21 (2), 2.12 (3), 2.03 (4) 2.21 (2), 2.12 (3), 2.03 (4) 4.92 (2), 4.74 (3), 4.55 (4) 5.89 (2), 5.59 (3), 5.39 (4) 6.48 (1), 6.18 (2), 5.89 (3) 8.66 (1)
    Θέρμανση A 2.61 (2), 2.52 (3), 2.43 (4) 2.61 (2), 2.52 (3), 2.43 (4) 5.19 (2), 4.96 (3), 4.75 (4) 6.46 (2), 6.16 (3), 5.87 (4) 6.65, 6.36, 6.06 9.46 (1)
  Ρεύμα εκκίν. Ψύξη A 2.4 3.3 5.8 6.6 6.8 10.2
    Θέρμανση A 2.4 3.3 5.8 6.6 6.8 10.2
Wiring connections Για τροφοδοσία ισχύος Quantity     3   3 3
  For connection with indoor Ποσότητα     4   4 4
Σημειώσεις 220V 220V 220V (2) - 220V (1) - 220V (1) - 230V
  230V 230V 230V (3) - 230V (2) - 230V (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
  240V 240V 240V (4) - 240V (3) - 240V  
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (5) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου  
Συνδέσεις σωληνώσεων Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m         30 30
  Additional refrigerant charge kg/m         0.020 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0.020 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m         20.0 20
  Θερμομόνωση           Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου