Πίνακας προδιαγραφών για RXS-K

RXS20K2V1B RXS20K3V1B RXS25K3V1B RXS25K2V1B RXS35K2V1B RXS42K2V1B RXS50K2V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 47            
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 44            
  Ψύξη Αθόρυβη λειτουργία dBA 43            
    Υψ. dBA 46            
Στάνταρτ εξαρτήματα Σύνδεσμος (έξοδος συμπυκνωμάτων) 1 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1 1
Ψυκτικό μέσο Φορτίο TCO2Eq 2.1            
  Φορτίο kg 1.0            
  Refrigerant-=-Gwp R-410A            
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 23            
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 860            
      Εξαιρετικά χαμηλές rpm 780            
    Θέρμανση Υψ. rpm 860            
      Εξαιρετικά χαμηλές rpm 740            
  Model D23H-28            
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 46 46 46 46 46 46 46
      Ελάχ. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
  Θέρμανση Περιβάλλον Μέγ. °CWB 18 18 18 18 18 18 18
      Ελάχ. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Τύπος Πτερύγια μπακλαβαδωτών περσίδων            
  Σειρές Ποσότητα 2            
  Μήκος mm 805            
  Βήμα πτερυγίου mm 1.4            
  Στάδια Ποσότητα 24            
  Τύπου σωλήνα Hi-XA (7)            
Συνδέσεις σωληνώσεων Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 20            
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m 10            
  Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35            
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5            
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18.0            
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15            
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)            
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου            
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 61 61 62 61 63 63 63
  Θέρμανση dBA   62 63   63 63 63
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 906            
    Ύψος mm 612            
    Βάθος mm 364            
  Μονάδα Πλάτος mm 765 765 765 765 765 765 825
    Βάθος mm 285 285 285 285 285 285 300
    Ύψος mm 550 550 550 550 550 550 735
Συμπιεστής Έξοδος W 600            
  Τύπος 1YC23AEXD            
Casing Χρώμα Κρεμ_            
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 38            
  Μονάδα kg 34 34 34 34 34 39 47
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Χαμηλή cfm 904            
      Υψ. m³/min 28.3            
      Χαμηλή m³/min 25.6            
      Υψ. cfm 999            
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 30.1            
      Χαμηλή cfm 1,063            
      Υψ. m³/min 33.5            
      Υψ. cfm 1,183            
  Type Ανεμιστήρας έλικας            
Ψυκτικό λάδι Φορτισμένος όγκος l 0.375            
  Type FVC50K            
Wiring connections Για τροφοδοσία ισχύος Remark 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένης καλωδίωσης γείωσης)            
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 10            
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
  Φάση 1~            
Ρεύμα Ρεύμα εκκίν. Ψύξη A 2.8            
    Θέρμανση A 2.8            
  Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (RLA) Ψύξη A 2.21 (1), 2.12 (2), 2.03 (3)            
    Θέρμανση A 2.61 (1), 2.52 (2), 2.43 (3)            
Σημειώσεις 220V 220V 220V 220V 220V 220V 220V
  230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
  240V 240V 240V 240V 240V 240V 240V
  SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου      
Συμπιεστής Τύπος     Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές rpm   780 780 780 780 790 670
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές rpm   740 740 740 740 780 670
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA   46 46 46 48 48 48
  Θέρμανση Υψ. dBA   47 47 47 48 48 48
Ψυκτικό μέσο Τύπος     R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Φορτίο kg   1.0 1.0 1.0 1.2 1.3 1.7
  Φορτίο TCO2Eq   2.1 2.1 2.1 2.5 2.7 3.5
  GWP     2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Συνδέσεις σωληνώσεων Additional refrigerant charge kg/m   0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m   15 15 15 15 15 20
Τροφοδοσία ισχύος Φάση     1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές cfm         1,063 1,080 1,727
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min         30.1 30.6 48.9
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm         904 960 1,522
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min         25.6 27.2 43.1