Πίνακας προδιαγραφών για RXP-M

RXP20M5V1B RXP25M5V1B RXP35M5V1B RXP50M2V1B RXP60M2V1B RXP71M2V1B
Casing Χρώμα   Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550 550 550 734 734 734
    Πλάτος mm 658 658 658 870 870 870
    Βάθος mm 275 275 275 373 373 373
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 630 630 630 820 820 820
    Πλάτος mm 790 790 790 1,050 1,050 1,050
    Βάθος mm 400 400 400 480 480 480
Βάρος Μονάδα kg 26 26 28 46.0 50.0 50.0
  Συσκευασμένη μονάδα kg 28 28 30 50.0 54.0 54.0
Συμπιεστής Model   1YC25KXD#D 1YC25KXD#D 1YC25KXD#D 2YC40JXD#C 2YC40JXD#C 2YC40JXD#C
  Ποσότητα λαδιού cm³ 375 375 375 650 650 650
  Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
  Έξοδος W 870 870 870 1,300 1,300 1,300
  Τύπος λαδιού   FW68DA FW68DA FW68DA FW68DA FW68DA FW68DA
Συσκευασία Βάρος kg 2 2 2 4.0 4.0 4.0
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 670 670 647 943 920 920
  Σειρές Ποσότητα   1 1 2 1 2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.40 1.40 1.40 1.4 1.4 1.4
  Στάδια Ποσότητα   24 24 24 32 32 32
  Διελεύσεις Quantity   1.6 1.6 3.1 2.0 2.0 2.0
  Τύπου σωλήνα   7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD
  Tube material   Χαλκός Χαλκός Χαλκός      
  Πτερύγιο Τύπος   Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ)
Fan Type   Ελικοειδής Ελικοειδής Ελικοειδής Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 27.6 27.6 28.2      
      Υψ. cfm 975 975 996      
      Ονομ. m³/min       41.0 45.5 45.5
      Ονομ. cfm       1,447 1,608 1,608
    Θέρμανση Υψ. m³/min 27.1 28.0 26.8      
      Υψ. cfm 957 990 946      
      Ονομ. m³/min       43.2 45.3 46.5
      Ονομ. cfm       1,527 1,600 1,643
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   ZWA138S28A ZWA138S28A ZWA138S28A D55F-31 D55F-31 D55F-31
  Βαθμός μόνωσης   Κατηγορία "E" Κατηγορία "E" Κατηγορία "E"      
  Έξοδος W 21 21 21 55 55 55
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 840 840 840 740 760 760
      Ονομ. rpm       710 740 740
      Χαμηλή rpm 700 700 700 680 740 740
    Θέρμανση Υψ. rpm 870 900 840 710 740 760
      Ονομ. rpm       710 740 760
      Χαμηλή rpm 720 720 720 630 660 660
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 60 60 62 61 63 66
  Θέρμανση dBA 61 61 62 61 63 65
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 46 46 48      
    Ονομ. dBA       47 49 52
  Θέρμανση Υψ. dBA 47 47 48      
    Ονομ. dBA       49 49 52
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Φορτίο kg 0.55 0.55 0.70 0.90 1.15 1.15
  Φορτίο TCO2Eq 0.37 0.37 0.48 0.61 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675 675 675
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6,35 6,35 6,35 6,4 6,4 6,4
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18 18 18 16 16 16
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 15 15 15 30 30 30
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 12 12 12 20 20 20
  Θερμομόνωση       Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος   Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter)
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1 1 1 1 1 1
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1 1 1 1 1 1
  Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας 1 1 1 6 6 6
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Wiring connections Για τροφοδοσία ισχύος Quantity   3 3 3 3 3 3
    Remark   Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης
  For connection with indoor Ποσότητα   4 4 4 4 4 4
    Remark   Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης
Σημειώσεις (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Στάνταρτ εξαρτήματα Πώμα αποχέτευσης (2)       3 3 3