Πίνακας προδιαγραφών για RXM-M9

RXM20M3V1B9 RXM25M3V1B9 RXM35M3V1B9 RXM42M3V1B9 RXM50M3V1B9 (Αρχειοθετημένα) RXM60M3V1B9 (Αρχειοθετημένα)
Casing Χρώμα   Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550 550 550 735 735 735
    Πλάτος mm 765 765 765 825 825 825
    Βάθος mm 285 285 285 300 300 300
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 612 612 612 797 797 797
    Πλάτος mm 906 906 906 992 992 992
    Βάθος mm 402 402 402 437 437 437
Βάρος Μονάδα kg 32 32 32 47 47 47
  Συσκευασμένη μονάδα kg 34 34 34 50 50 50
Συμπιεστής Model   1YC25GXD#C 1YC25GXD#C 1YC25GXD#C 2YC40JXD#C 2YC40JXD#C 2YC40JXD#C
  Ποσότητα λαδιού cm³       650 650 650
  Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
  Έξοδος W 800.0 800.0 800.0 1,300 1,300 1,300
  Τύπος λαδιού       FW68DA FW68DA FW68DA
Συσκευασία Βάρος kg       3 3 3
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 805 805 805 845 845 845
  Σειρές Ποσότητα   2 2 2 2 2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.40 1.40 1.40 1.80 1.80 1.80
  Στάδια Ποσότητα   24 24 24 32 32 32
  Διελεύσεις Quantity   3.1 3.1 3.1 5.8 5.8 5.8
  Τύπου σωλήνα   7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD Hi-XA (8) Hi-XA (8) Hi-XA (8)
  Πτερύγιο Τύπος   Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ)
Fan Type   Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ελικοειδής Ελικοειδής Ελικοειδής
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min 36.0 36.0 36.0 50.4 50.4 50.4
      Ονομ. cfm 1,271 1,271 1,271 1,780 1,780 1,780
    Θέρμανση Ονομ. m³/min 28.3 28.3 28.3 40.4 40.4 40.4
      Ονομ. cfm 999 999 999 1,427 1,427 1,427
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   ARW34W8P50DA ARW34W8P50DA ARW34W8P50DA ARW7406DA ARW7406DA ARW7406DA
  Έξοδος W 50 50 50 68 68 68
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 920 920 920 780 780 780
      Ονομ. rpm 920 920 920 780 780 780
      Χαμηλή rpm 800 800 800 690 690 620
    Θέρμανση Υψ. rpm 860 860 860 730 730 730
      Ονομ. rpm 800 800 800 730 730 730
      Χαμηλή rpm 400 400 400 530 530 530
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 59 59 61 62 62 63
  Θέρμανση dBA 59 59 61 62 62 63
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 46 46 49 48 48 48
  Θέρμανση Ονομ. dBA 47 47 49 48 49 49
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Φορτίο kg 0.76 0.76 0.76 1.30 1.40 1.45
  Φορτίο TCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.88 0.95 0.98
  Έλεγχος   Θερμοεκτονωτική βαλβίδα Θερμοεκτονωτική βαλβίδα Θερμοεκτονωτική βαλβίδα      
  GWP   675.0 675.0 675.0 675 675 675
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6,35 6,35 6,35 6,4 6,4 6,4
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 9.50 9.50 12.7 12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18 18 18 18 18 18
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 20.0 20.0 20.0 30 30 30
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m 10.0 10.0 10.0      
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15.0 15.0 15.0 20 20 20
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου      
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος   Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter)
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1 1 1 1 1 1
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1 1 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Wiring connections Για τροφοδοσία ισχύος Quantity   3 3 3 3 3 3
    Remark   Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης
  For connection with indoor Ποσότητα   4 4 4 4 4 4
    Remark   Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης
Σημειώσεις Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου