Πίνακας προδιαγραφών για RXLG-M

RXLG25M2V1B RXLG35M2V1B
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550 550
    Πλάτος mm 858 858
    Βάθος mm 330 330
Βάρος Μονάδα kg 40 40
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές cfm 1,080 1,080
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 30.6 30.6
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm 960 960
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 27.2 27.2
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10 -10
      Μέγ. °CDB 46 46
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -25 -25
      Μέγ. °CWB 18 18
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 61 (0.000) 61 (0.000)
  Θέρμανση dBA 61 (0.000) 61 (0.000)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 48 48
    Χαμηλή dBA 44 44
  Θέρμανση Υψ. dBA 49 49
    Χαμηλή dBA 45 45
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A
  Φορτίο kg 1 1
  Φορτίο TCO2Eq 2.1 2.1
  GWP   2,087.5 2,087.5
Συνδέσεις σωληνώσεων Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 15 15
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240
Notes_Description Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου