Πίνακας προδιαγραφών για RXL-M3

RXL25M3V1B RXL35M3V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 49 49
    Χαμηλή dBA 45 45
  Ψύξη Χαμηλή dBA 44 44
    Υψ. dBA 48 48
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
Ψυκτικό μέσο Φορτίο TCO2Eq 2.1 2.1
  Φορτίο kg 1 1
  GWP R-410A R-410A
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 50 50
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 890 890
      Χαμηλή rpm 790 790
    Θέρμανση Υψ. rpm 890 890
      Χαμηλή rpm 780 780
  Model D50R-28 D50R-28
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 46 46
      Ελάχ. °CDB -10 -10
  Θέρμανση Περιβάλλον Μέγ. °CWB 18 18
      Ελάχ. °CWB -25 -25
Συσκευασία Βάρος kg 2 2
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Τύπος Πτερύγιο με επικάλυψη Πτερύγιο με επικάλυψη
  Σειρές Ποσότητα 2 2
  Μήκος mm 810 810
  Βήμα πτερυγίου mm 1.5 1.5
  Στάδια Ποσότητα 24 24
  Τύπου σωλήνα Hi-XA (8) Hi-XA (8)
Συνδέσεις σωληνώσεων Μήκος σωληνώσεων Σύστημα Χωρίς φορτίο m 10 10
  Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 61 61
  Θέρμανση dBA 61 61
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 914 914
    Ύψος mm 617 617
    Βάθος mm 392 392
  Μονάδα Πλάτος mm 858 858
    Βάθος mm 330 330
    Ύψος mm 550 550
Συμπιεστής Έξοδος W 1,100 1,100
  Τύπος 2YC36BXD#C 2YC36BXD#C
Casing Χρώμα Κρεμ_ Κρεμ_
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 42 42
  Μονάδα kg 40 40
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 31.3 31.3
      Εξαιρετικά χαμηλές cfm 960 960
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 27.2 27.2
      Υψ. cfm 1,105 1,105
    Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 30.6 30.6
      Εξαιρετικά χαμηλές cfm 1,080 1,080
      Υψ. m³/min 37.3 37.3
      Υψ. cfm 1,317 1,317
  Type Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
Ψυκτικό λάδι Φορτισμένος όγκος l 0.650 0.650
  Type FVC50K FVC50K
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 20
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240
  Φάση 1~ 1~
Ρεύμα Ρεύμα εκκίν. Ψύξη A 6.6 6.6
    Θέρμανση A 6.6 6.6
Notes_Description Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου