Πίνακας προδιαγραφών για RXK-A

RXK25AV1B RXK35AV1B RXK50AV1B RXK60AV1B
Στάθμη ηχ. πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 45 46 51 51
  Ψύξη Ονομ. dBA 45 46 51 51
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 58 60 64 65
  Θέρμανση dBA 58 60 64 65
Ψυκτικό μέσο Φορτίο TCO2Eq 1.5 2.1 2.6 3.0
  Φορτίο kg 0.74 1.00 1.25 1.45
  Refrigerant-=-Gwp R-410A R-410A R-410A R-410A
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 775 775 990 990
    Ύψος mm 580 580 693 793
    Βάθος mm 355 355 415 415
  Μονάδα Πλάτος mm 658 658 855 855
    Βάθος mm 289 289 328 328
    Ύψος mm 550 550 628 753
Συμπιεστής Ποσότητα λαδιού cm³ 375 375 650 650
  Type Daphne FVC50K (Λάδι αιθέρα) Daphne FVC50K (Λάδι αιθέρα) Daphne FVC50K (Λάδι αιθέρα) Daphne FVC50K (Λάδι αιθέρα)
Περίβλημα Colour Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
Έλεγχος απόδοσης Method Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 41 41 61 61
  Βαθμός μόνωσης 24 24 23 23
Βάρος Μονάδα kg 24 26 37 44
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 46 46 46 46
      Ελάχ. °CDB 10 10 -10 -10
  Θέρμανση Περιβάλλον Μέγ. °CWB 18 18 18 18
      Ελάχ. °CWB -15 -15 -15 -15
Ανεμιστήρας Ρεύμα λειτουργίας Ψύξη Στάνταρ A 0.36 0.34 0.90 0.77
    Θέρμανση Στάνταρ A 0.36 0.34 0.90 0.77
  Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Ονομ. cfm 900 730 1,690 1,796
      Ονομ. m³/min 25.5 20.7 47.88 50.88
    Ψύξη Ονομ. m³/min 25.5 20.7 47.88 50.88
      Ονομ. cfm 900 730 1,690 1,796
  Τύπος Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Τύπος Αλουμίνιο (οντουλέ) Αλουμίνιο (οντουλέ) Αλουμίνιο (οντουλέ) Αλουμίνιο (οντουλέ)
  Σειρές Ποσότητα 1 2 2 2
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.33 0.32 0.62 0.62
  Διάμετρος αγωγού mm 7 7 7 7
  Tube material Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή με εσωτερική αυλάκωση Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή με εσωτερική αυλάκωση Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή με εσωτερική αυλάκωση Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή με εσωτερική αυλάκωση
Συνδέσεις σωληνώσεων Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 20 20 30 30
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m 7.5 7.5 7.5 7.5
  Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
    Τύπος Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 12.70 15.90
    Τύπος Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
  Φάση 1~ 1~ 1~ 1~
Σημειώσεις Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό)
  Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου