Πίνακας προδιαγραφών για RXJ-N

RXJ50N2V1B
Casing Χρώμα   Κρεμ_
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 734
    Πλάτος mm 870
    Βάθος mm 373
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 820
    Πλάτος mm 1,050
    Βάθος mm 480
Βάρος Μονάδα kg 50
  Συσκευασμένη μονάδα kg 54
Συμπιεστής Model   2YC40JXD#C
  Ποσότητα λαδιού cm³ 650
  Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
  Έξοδος W 1,300
  Τύπος λαδιού   FW68DA
Συσκευασία Βάρος kg 4
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 920
  Σειρές Ποσότητα   2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.40
  Στάδια Ποσότητα   32
  Διελεύσεις Quantity   2.2
  Τύπου σωλήνα   7Hi-XD
  Πτερύγιο Τύπος   Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ)
Fan Type   Ανεμιστήρας έλικας
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min 46.6
      Ονομ. cfm 1,645
    Θέρμανση Ονομ. m³/min 44.1
      Ονομ. cfm 1,557
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   D55F-31
  Έξοδος W 55
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 760
      Ονομ. rpm 760
      Χαμηλή rpm 740
    Θέρμανση Υψ. rpm 720
      Ονομ. rpm 720
      Χαμηλή rpm 660
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10
      Μέγ. °CDB 46
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -15
      Μέγ. °CWB 18
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 63.0
  Θέρμανση dBA 63.0
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 48.0
  Θέρμανση Ονομ. dBA 48.0
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32
  Φορτίο kg 1.15
  Φορτίο TCO2Eq 0.78
  GWP   675
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6,4
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 12.7
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 16
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 30
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 20
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος   Μεταβλητή (inverter)
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1
  Πώμα αποχέτευσης (1) 6
  Πώμα αποχέτευσης (2) 3
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~
  Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 220-240
Wiring connections Για τροφοδοσία ισχύος Quantity   3
    Remark   Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης
  For connection with indoor Ποσότητα   4
    Remark   Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης
Σημειώσεις (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου