Πίνακας προδιαγραφών για RXJ-N

RXJ50N2V1B
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 734
    Πλάτος mm 870
    Βάθος mm 373
Βάρος Μονάδα kg 50
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 63.0
  Θέρμανση dBA 63.0
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 48.0
  Θέρμανση Ονομ. dBA 48.0
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32
  Φορτίο kg 1.15
  Φορτίο TCO2Eq 0.78
  GWP   675
Συνδέσεις σωληνώσεων Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 20
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1
  Πώμα αποχέτευσης (1) 6
  Πώμα αποχέτευσης (2) 3
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~
  Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 220-240
Σημειώσεις (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου