Πίνακας προδιαγραφών για RXJ-M

RXJ20M5V1B RXJ25M5V1B RXJ35M5V1B RXJ50MV1B RXJ20M2V1B (Αρχειοθετημένα) RXJ20M3V1B (Αρχειοθετημένα) RXJ25M2V1B (Αρχειοθετημένα) RXJ25M3V1B (Αρχειοθετημένα) RXJ35M2V1B (Αρχειοθετημένα) RXJ35M3V1B (Αρχειοθετημένα)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550 550 550 735 550 550 550 550 550 550
    Πλάτος mm 765 765 765 825 765 765 765 765 765 765
    Βάθος mm 285 285 285 300 285 285 285 285 285 285
Βάρος Μονάδα kg 32 32 32 44 34 32 34 32 34 32
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές cfm       1,359 1,035   1,035   1,035  
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min       38.5 29.3   29.3   29.3  
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm       1,211 904   904   904  
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min       34.3 25.6   25.6   25.6  
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές rpm       620 760   760   760  
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές rpm       620 740   740   740  
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Μέγ. °CDB 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Μέγ. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 59 59 61 63 61 59 61 59 63 61
  Θέρμανση dBA 59 59 61 63 62 59 62 59 63 61
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA       48 46   46   48  
    Ονομ. dBA 46 46 49     46   46   49
  Θέρμανση Υψ. dBA       48 47   47   48  
    Ονομ. dBA 47 47 49     47   47   49
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Φορτίο kg 0.76 0.76 0.76 1.30 0.72 0.76 0.72 0.76 0.72 0.76
  Φορτίο TCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.9 0.5 0.52 0.5 0.52 0.5 0.52
  GWP   675.0 675.0 675.0 675 675 675.0 675 675.0 675 675.0
Συνδέσεις σωληνώσεων Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15.0 15.0 15.0 20 15 15.0 15 15.0 15 15.0
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων       1 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης       1 1 1 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
  (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - 220V (3) - 220V (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - 220V (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - 220V (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
        (4) - 230V (4) - 230V   (4) - 230V   (4) - 230V  
        (5) - 240V (5) - 240V   (5) - 240V   (5) - 240V  
Στάνταρτ εξαρτήματα Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού           1   1   1
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου           1   1   1
  Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας           1   1   1