RXJ20M3V1B RXJ25M3V1B RXJ35M3V1B RXJ50MV1B RXJ20M2V1B (Αρχειοθετημένα) RXJ25M2V1B (Αρχειοθετημένα) RXJ35M2V1B (Αρχειοθετημένα)
Περίβλημα Colour   Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550 550 550 735 550 550 550
    Πλάτος mm 765 765 765 825 765 765 765
    Βάθος mm 285 285 285 300 285 285 285
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 612 612 612 792 589 589 589
    Πλάτος mm 906 906 906 960 882 882 882
    Βάθος mm 402 402 402 390 363 363 363
Βάρος Μονάδα kg 32 32 32 44 34 34 34
  Συσκευασμένη μονάδα kg 34 34 34 48 38 38 38
Συμπιεστής Model   1YC25GXD#C 1YC25GXD#C 1YC25GXD#C 2YC40GXD#A 1YC25FXD#A 1YC25FXD#A 1YC25FXD#A
  Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
  Έξοδος W 800.0 800.0 800.0 1,300 800 800 800
Συσκευασία Βάρος kg       4 4 4 4
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 805 805 805 845 805 805 805
  Σειρές Ποσότητα   2 2 2 2 2 2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.40 1.40 1.40 1.8 1.4 1.4 1.4
  Στάδια Ποσότητα   24 24 24 32 24 24 24
  Διελεύσεις Quantity 3.1 3.1 3.1        
  Τύπου σωλήνα   7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD ø8 Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD
  Πτερύγιο Τύπος   Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ)
Ανεμιστήρας Τύπος   Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min       51.0 33.5 33.5 33.5
      Υψ. cfm       1,801 1,183 1,183 1,183
      Ονομ. m³/min 34.0 34.0 36.0        
      Ονομ. cfm 1,201 1,201 1,271        
    Θέρμανση Υψ. m³/min       40.4 26.4 26.4 27.9
      Υψ. cfm       1,427 932 932 985
      Ονομ. m³/min 28.3 28.3 28.3        
      Ονομ. cfm 999 999 999        
      Εξαιρετικά χαμηλές cfm       1,359 1,035 1,035 1,035
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min       38.5 29.3 29.3 29.3
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm       1,211 904 904 904
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min       34.3 25.6 25.6 25.6
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   DFC05A3VA DFC05A3VA DFC05A3VA ARW7406DA ARS6401DA ARS6401DA ARS6401DA
  Έξοδος W 50 50 50 68 23 23 23
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 920 920 920 820 860 860 860
      Ονομ. rpm 860 860 920        
      Χαμηλή rpm 640 640 640        
      Εξαιρετικά χαμηλές rpm       620 760 760 760
    Θέρμανση Υψ. rpm 860 860 860 730 760 760 800
      Ονομ. rpm 800 800 800        
      Χαμηλή rpm 380 380 380        
      Εξαιρετικά χαμηλές rpm       620 740 740 740
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Μέγ. °CDB 46 46 46 46 46 46 46
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Μέγ. °CWB 18 18 18 18 18 18 18
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 59 59 61 63 61 61 63
  Θέρμανση dBA 59 59 61 63 62 62 63
Στάθμη ηχ. πίεσης Ψύξη Υψ. dBA       48 46 46 48
    Ονομ. dBA 46 46 49        
    Αθόρυβη λειτουργία dBA       45 43 43 45
  Θέρμανση Υψ. dBA       48 47 47 48
    Ονομ. dBA 47 47 49        
    Αθόρυβη λειτουργία dBA       45 44 44 45
Ψυκτικό μέσο Type   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Φορτίο kg 0.76 0.76 0.76 1.30 0.72 0.72 0.72
  Φορτίο TCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.9 0.5 0.5 0.5
  Έλεγχος Θερμοεκτονωτική βαλβίδα Θερμοεκτονωτική βαλβίδα Θερμοεκτονωτική βαλβίδα        
  GWP   675.0 675.0 675.0 675 675 675 675
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6,35 6,35 6,35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 9.50 9.50 12.7 9.5 9.5 9.5
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18 18 18 18 18 18 18
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 20 20 20   20 20 20
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m         10 10 10
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)   0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15.0 15.0 15.0   15 15 15
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Έλεγχος απόδοσης Method Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter)        
Ψυκτικό λάδι Φορτισμένος όγκος l       0.650 0.375 0.375 0.375
  Τύπος         FW68DA FW68DA FW68DA FW68DA
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα         V1 V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Current Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (RLA) Ψύξη A       6.46 (3), 6.27 (4), 6.07 (5) 2.65 (3), 2.55 (4), 2.45 (5) 2.79 (3), 2.70 (4), 2.60 (5) 4.21 (3), 4.02 (4), 3.93 (5)
    Θέρμανση A       7.18 (3), 6.88 (4), 6.68 (5) 2.65 (3), 2.55 (4), 2.45 (5) 3.74 (3), 3.64 (4), 3.54 (5) 4.79 (3), 4.59 (4), 4.49 (5)
  Ρεύμα εκκίν. Ψύξη A       7.4 3.9 3.9 5
    Θέρμανση A       7.4 3.9 3.9 5
Συνδέσεις καλωδιώσεων Για τροφοδοσία ισχύος Quantity 3 3 3        
    Remark Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης        
  For connection with indoor Ποσότητα 4 4 4        
    Remark Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης        
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A       15 10 10 10
Σημειώσεις (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα
  (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
  (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά 220V (3) - 220V (3) - 220V (3) - 220V
        230V (4) - 230V (4) - 230V (4) - 230V
        240V (5) - 240V (5) - 240V (5) - 240V
Στάνταρτ εξαρτήματα Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1 1 1        
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1 1 1        
  Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας 1 1 1        
Συνδέσεις σωληνώσεων Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m       30      
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m       10      
  Additional refrigerant charge kg/m       0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)      
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m       20      
  Θερμομόνωση         Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου