Πίνακας προδιαγραφών για RXF-B

RXF20B5V1B RXF25B5V1B RXF50B2V1B RXF60B2V1B
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550 550 734 734
    Πλάτος mm 658 658 870 870
    Βάθος mm 275 275 373 373
Βάρος Μονάδα kg 26 26 46.0 50.0
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10     -10
      Μέγ. °CDB 46     46
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -15     -15
      Μέγ. °CWB 18     18
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 60 60 61 63
  Θέρμανση dBA 61 61 61 63
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 46 46    
    Ονομ. dBA     47 49
  Θέρμανση Υψ. dBA 47 47    
    Ονομ. dBA     49 49
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32 R-32
  Φορτίο kg 0.55 0.55 0.90 1.15
  Φορτίο TCO2Eq 0.37 0.37 0.61 0.78
  GWP   675.0 675.0 675 675
Συνδέσεις σωληνώσεων Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 12 12 20 20
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1 1 1 1
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1 1 1 1
  Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας 1 1 6 6
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Στάνταρτ εξαρτήματα Πώμα αποχέτευσης (2)     3 3