Πίνακας προδιαγραφών για RXA-B

RXA42B2V1B RXA50B2V1B
Casing Χρώμα   Κρεμ_ Κρεμ_
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 734 734
    Πλάτος mm 870 870
    Βάθος mm 373 373
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 820 820
    Πλάτος mm 1,050 1,050
    Βάθος mm 480 480
Βάρος Μονάδα kg 50 50
  Συσκευασμένη μονάδα kg 54 54
Συμπιεστής Model   2YC40JXD#C 2YC40JXD#C
  Ποσότητα λαδιού cm³ 650 650
  Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
  Έξοδος W 1,300 1,300
  Τύπος λαδιού   FW68DA FW68DA
Συσκευασία Βάρος kg 4 4
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 920 920
  Σειρές Ποσότητα   2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.40 1.40
  Στάδια Ποσότητα   32 32
  Διελεύσεις Quantity   2.2 2.2
  Τύπου σωλήνα   7Hi-XD 7Hi-XD
  Πτερύγιο Τύπος   Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ)
Fan Type   Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min 45.4 46.6
      Ονομ. cfm 1,602 1,645
    Θέρμανση Ονομ. m³/min 44.1 44.1
      Ονομ. cfm 1,557 1,557
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   D55F-31 D55F-31
  Έξοδος W 55 55
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 760 760
      Ονομ. rpm 740 760
      Χαμηλή rpm 740 740
    Θέρμανση Υψ. rpm 720 720
      Ονομ. rpm 720 720
      Χαμηλή rpm 660 660
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 62.0 62.0
  Θέρμανση dBA 62.0 62.0
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 48.0 48.0
  Θέρμανση Ονομ. dBA 48.0 48.0
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32
  Φορτίο kg 1.10 1.10
  Φορτίο TCO2Eq 0.75 0.75
  GWP   675 675
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6,4 6,4
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 16 16
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 30 30
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 20 20
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος   Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter)
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1 1
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1 1
  Πώμα αποχέτευσης (1) 6 6
  Πώμα αποχέτευσης (2) 3 3
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240
Wiring connections Για τροφοδοσία ισχύος Quantity   3 3
    Remark   Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης
  For connection with indoor Ποσότητα   4 4
    Remark   Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης
Σημειώσεις Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου