Πίνακας προδιαγραφών για RX-K

RX20K5V1B RX20K5V1B9 RX25K5V1B RX25K5V1B9 RX35K5V1B RX35K5V1B9 RX50KV1B RX50K2V1B RX60KV1B RX60K2V1B RX71KV1B RX71K2V1B RX20K2V1B (Αρχειοθετημένα) RX25K2V1B (Αρχειοθετημένα) RX35K2V1B (Αρχειοθετημένα)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550 550 550 550 550 550 735 734 735 734 735 734 550 550 550
    Πλάτος mm 658 658 658 658 658 658 870 870 870 870 870 870 658 658 658
    Βάθος mm 275 275 275 275 275 275 320 373 320 373 320 373 275 275 275
Βάρος Μονάδα kg 28 28 28 28 28 28 44 46.0 49 49.0 49 49.0 28 28 28
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές cfm             1,812                
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min             51.3                
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm             1,812                
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min             51.3                
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10   -10       -10 (1) -10 (1) -10 (1)
      Μέγ. °CDB 46 46 46 46 46 46 46   46       46 46 46
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15   -15       -15 -15 -15
      Μέγ. °CWB 18 18 18 18 18 18 18   18       18 18 18
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 60 60 60 60 62 62 61 60 63 63 66 66 60 60 62
  Θέρμανση dBA 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 66 65 61 61 62
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 46 46 46 46 48 48 47   49   52   46 46 48
    Ονομ. dBA               47   49   52      
  Θέρμανση Υψ. dBA 47 47 47 47 48 48 48   49   52   47 47 48
    Ονομ. dBA               48   49   52      
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Φορτίο kg 0.74 0.74 0.74 0.74 1.0 1.0 1.13 1.13 1.45 1.45 1.45 1.45 0.74 0.74 1.0
  Φορτίο TCO2Eq 1.5 1.5 1.5 1.5 2.1 2.1 2.4 2.36 3.0 3.03 3.0 3.03 1.5 1.5 2.1
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Συνδέσεις σωληνώσεων Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 12 12 12 12 12 12 20 20.0 20 20.0 20 20.0 12 12 12
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα αποχέτευσης (μόνο μοντέλα αντλιών θερμότητας) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις Εύρος λειτ. σε συνδ. με FTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB Εύρος λειτ. σε συνδ. με FTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB Εύρος λειτ. σε συνδ. με FTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB Εύρος λειτ. σε συνδ. με FTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB Εύρος λειτ. σε συνδ. με FTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB Εύρος λειτ. σε συνδ. με FTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας   Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Εύρος λειτ. σε συνδ. με FTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB Εύρος λειτ. σε συνδ. με FTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB Εύρος λειτ. σε συνδ. με FTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά   Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Στάνταρτ εξαρτήματα Πώμα εξόδου συμπυκνωμάτων             9 9 9 9 9 9      
Σημειώσεις               Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου   Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου   Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου      
Notes_Description                 Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου