Πίνακας προδιαγραφών για RTSYQ-PA

RTSYQ10PAY1 RTSYQ14PAY1 RTSYQ16PAY1 RTSYQ20PAY1
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 60 61 63 63
    Μέγ. dBA 62 63 65 65
Εύρος απόδοσης HP 10 14 16 20
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 750 350 750 750
System Στοιχείο εξωτερικής μονάδας 1 BTSQ20PY1 BTSQ20PY1 BTSQ20PY1 BTSQ20PY1
Ισχύς εισόδου - 50Hz Ψύξη Ονομ. 35°CDB kW 7.90 (1) 12.6 (1) 14.9 (1) 15.4 (1)
  Θέρμανση Ονομ. 6°CWB kW 7.78 (2), 8.18 (3) 11.4 (2), 12.8 (3) 13.0 (2), 15.0 (3) 15.4 (2), 18.70 (3)
Δείκτης σύνδεσης εσωτ. μονάδων Indoor index connection-=-Max 250 350 400 500
Απόδοση ψύξης Ονομ. 35°CDB kW 28.0 (1) 40.0 (1) 45.0 (1) 56.0 (1)
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 9.52 12.7 12.7 15.9
    Τύπος Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 22.2 28.6 28.6 28.6
    Τύπος Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση
  Υψομετρική διαφορά ΕΞ.-ΕΣ. Εξωτερική μονάδα στο μέγιστο ύψος m 50 50 50 50
      Εσωτερική μονάδα στο μέγιστο ύψος m 40 40 40 40
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 15 15 15 15
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 500 500 500 500
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 165 165 165 165
    Μέγ. Μετά τη διακλάδωση m 90 (11) 90 (11) 90 (11) 90 (11)
  Εξισορρόπηση λαδιού Εξ.Διάμ. mm       19.1
Κινητήρας ανεμιστήρα 2 Έξοδος W   350 750 750
Έλεγχος απόδοσης Διαβαθμίσεις % 9 ~ 100 7 ~ 100 7 ~ 100 6 ~ 100
EER σε ονομ. απόδοση 35°CDB kW/kW 3.54 (1) 3.17 (1) 3.02 (1) 3.64 (1)
COP σε μέγ. απόδοση 6°CWB kW/kW 4.05 (2), 3.42 (3) 3.95 (2), 3.13 (3) 3.85 (2), 3.00 (3) 4.09 (2), 2.99 (3)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. 6°CWB kW 31.5 (2), 28.0 (3) 45.0 (2), 40.0 (3) 50.0 (2), 45.0 (3) 63.0 (2), 55.9 (3)
Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν Σύστημα αποπάγωσης Σύστημα αποπάγωσης Σύστημα αποπάγωσης Σύστημα αποπάγωσης
Ρεύμα - 50Hz Ρεύμα εκκίνησης (MSC) A 74 84 85 79
  Ελάχιστα αμπέρ κυκλώματος (MCA) A 21.6 31.5 32.5 41.2
  Συνολικά αμπέρ υπερέντασης (TOCA) A 31.5 46.4 48.3 48.0
  Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 25 35 40 50
  Αμπέρ πλήρους φορτίου (FLA) Κινητήρας ανεμιστήρα 2 A   0.6 0.7 0.9
    Κινητήρας ανεμιστήρα A 0.9 0.6 0.7 0.7
Εύρος τάσης Ελάχ. % -10 -10 -10 -10
  Μέγ. % 10 10 10 10
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 380-415 380-415 380-415 380-415
  Φάση 3~ 3~ 3~ 3~
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Συμπιεστής 1 Ψύξη A 4.5 3.4 6.1 8.2
    Συμπιεστής 3 Ψύξη A   7.5 7.6 6.7
    Συμπιεστής 2 Ψύξη A 6.8 7.5 7.6 6.2
Σημειώσεις Ψύξη: Εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m; μήκος μονάδας λειτουργίας: 6m, συνδυασμένη εσωτερική μονάδα: FXFQ50P x 5 μονάδες Ψύξη: Εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m; μήκος μονάδας λειτουργίας: 6m, συνδυασμένη εσωτερική μονάδα: FXFQ50P x 7 μονάδες Ψύξη: Εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m; μήκος μονάδας λειτουργίας: 6m, συνδυασμένη εσωτερική μονάδα: FXFQ50P x 8 μονάδες Ψύξη: Εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m; μήκος μονάδας λειτουργίας: 6m, συνδυασμένη εσωτερική μονάδα: FXFQ50P x 10 μονάδες
  Θέρμανση: Εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m; μήκος μονάδας λειτουργίας: 6m, συνδυασμένη εσωτερική μονάδα: FXFQ50P x 5 μονάδες Θέρμανση: Εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m; μήκος μονάδας λειτουργίας: 6m, συνδυασμένη εσωτερική μονάδα: FXFQ50P x 7 μονάδες Θέρμανση: Εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m; μήκος μονάδας λειτουργίας: 6m, συνδυασμένη εσωτερική μονάδα: FXFQ50P x 8 μονάδες Θέρμανση: Εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m; μήκος μονάδας λειτουργίας: 6m, συνδυασμένη εσωτερική μονάδα: FXFQ50P x 10 μονάδες
  Θέρμανση: Εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. - 10°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m, υψομετρική διαφορά 0m, μήκος μονάδας λειτουργίας: 6m, συνδυασμένη εσωτερική μονάδα: FXFQ50P x 5 μονάδες Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. - 10°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m; μήκος μονάδας λειτουργίας: 6m, συνδυασμένη εσωτερική μονάδα: FXFQ50P x 7 μονάδες Θέρμανση: Εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. - 10°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m, υψομετρική διαφορά 0m, μήκος μονάδας λειτουργίας: 6m, συνδυασμένη εσωτερική μονάδα: FXFQ50P x 8 μονάδες Θέρμανση: Εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. - 10°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m, υψομετρική διαφορά 0m, μήκος μονάδας λειτουργίας: 6m, συνδυασμένη εσωτερική μονάδα: FXFQ50P x 10 μονάδες
  Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB
  Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης. Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.
  Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Το MSC σημαίνει μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή.
  Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.
  Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.
  Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση τη μεγαλύτερη τιμή MCA ή TOCA
  Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη). Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).
  Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης
Συνδέσεις σωληνώσεων Εξισορρόπηση λαδιού Τύπος       Χαλκοκόλληση