Πίνακας προδιαγραφών για RTD-NET

RTD-NET
Θερμοκρασία περιβάλλοντος Λειτουργία Ελάχ. °C 0
    Μέγ. °C 50
Επικοινωνία Πρωτόκολλο Μήκος καλωδίου Μέγ. m 500
    Τύπος RS485 (modbus)
  Μήκος καλωδίου Μέγ. m 500
  Communication-=-P1 p2 connection Ναι
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 100
    Βάθος mm 22
    Ύψος mm 100
Βάρος Μονάδα kg 0.120
Τροφοδοσία ισχύος Τάση V 15V-24V DC