RDXYQ5TV1B RDXYQ8TV1B RDXYQ5T7V1B RDXYQ8T7V1B
Στάθμη ηχ. πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 47 (5) 54 (5) 47 (5) 54.0 (5)
Ψυκτικό μέσο Refrigerant-=-Refrigerant type R-410A R-410A    
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 500 500 500 500
  Fan motor-=-Fan motor quantity 2 3    
Συσκευασία Βάρος kg 4.9 4.9 4.9 4.9
  Material Κιβώτιο_ Κιβώτιο_    
Συσκευασία 2 Βάρος kg 14.0 14.0 14.0 14.0
  Υλικό Ξύλο Ξύλο    
Εναλλάκτης θερμότητας Heat exchanger-=-Heat exchanger type Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων    
Συνδέσεις σωληνώσεων Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 32 32 32 32
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 76 (4) 81 (4) 76 (4) 81.0 (4)
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 1,604 1,604 1,604 1,604
    Ύψος mm 1,245 1,245 1,245 1,245
    Βάθος mm 470 470 470 470
  Μονάδα Πλάτος mm 1,456 1,456 1,456 1,456
    Βάθος mm 1,044 1,044 1,044 1,044
    Ύψος mm 397 397 397 397
  Αγωγός Ύψος mm 298 298 298 298
    Πλάτος mm 1,196 1,196 1,196 1,196
Περίβλημα Colour Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας    
PED Category Εξαιρείται από το πλαίσιο του 2014/68/ΕΕ λόγω του άρθρου1.2 f Εξαιρείται από το πλαίσιο του 2014/68/ΕΕ λόγω του άρθρου1.2 f    
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 117 123 117 123
  Μονάδα kg 97 103 97 103
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min 55 100 55  
  Fan-=-Fan quantity 2 3    
Ψυκτικό λάδι Τύπος Συνθετικό λάδι (αιθέρας) Daphne FVC68D    
Ρεύμα - 50Hz Ελάχιστα αμπέρ κυκλώματος (MCA) A 4.6 7.0 4.6 7.0 (10)
  Αμπέρ πλήρους φορτίου (FLA) Συνολικό A 4.4 6.6 4.4 6.6 (13)
  Συνολικά αμπέρ υπερέντασης (TOCA) A 4.6 7.0 4.6 7.0 (12)
  Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 10 10 10 10 (11)
Εύρος τάσης Ελάχ. % -10 -10 -10 -10
  Μέγ. % 10 10 10 10
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
  Φάση 1N~ 1N~    
Συνδέσεις καλωδίωσης - 50Hz For power supply Ποσότητα 3G 3G    
Current Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 1.8 4.6 1.8 4.6 (7)
Σημειώσεις Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Πληροφορίες για σειρά στάνταρ απόδοσης. Ονομαστική ταχύτητα ροής αέρα, ESP 30 Pa. Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Πληροφορίες για σειρά στάνταρ απόδοσης. Ονομαστική ταχύτητα ροής αέρα, ESP 30 Pa. Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Πληροφορίες για σειρά στάνταρ απόδοσης. Ονομαστική ταχύτητα ροής αέρα, ESP 30 Pa. Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Πληροφορίες για σειρά στάνταρ απόδοσης. Ονομαστική ταχύτητα ροής αέρα, ESP 30 Pa. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Πληροφορίες για σειρά στάνταρ απόδοσης. Ονομαστική ταχύτητα ροής αέρα, ESP 30 Pa. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Πληροφορίες για σειρά στάνταρ απόδοσης. Ονομαστική ταχύτητα ροής αέρα, ESP 30 Pa. Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Ο πραγμ. αρ. μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσωτ. μονάδας (VRV DX εσωτ. κλπ.) και τον περιορισμό λόγου σύνδ. για το σύστημα (ήτοι:; 50% ≤ CR ≤ 130%). Ο πραγμ. αρ. μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσωτ. μονάδας (VRV DX εσωτ. κλπ.) και τον περιορισμό λόγου σύνδ. για το σύστημα (ήτοι:; 50% ≤ CR ≤ 130%). Ο πραγμ. αρ. μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσωτ. μονάδας (VRV DX εσωτ. κλπ.) και τον περιορισμό λόγου σύνδ. για το σύστημα (ήτοι:; 50% ≤ CR ≤ 130%). Ο πραγμ. αρ. μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσωτ. μονάδας (VRV DX εσωτ. κλπ.) και τον περιορισμό λόγου σύνδ. για το σύστημα (ήτοι:; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.
  Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών. Ονομαστική ταχύτητα ροής αέρα, ESP 60 Pa. Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών. Ονομαστική ταχύτητα ροής αέρα, ESP 60 Pa. Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών. Ονομαστική ταχύτητα ροής αέρα, ESP 60 Pa. Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.
  Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης
  Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc ≥ ελάχιστης τιμής Ssc Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc ≥ ελάχιστης τιμής Ssc Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc ≥ ελάχιστης τιμής Ssc Η τιμή RLA ισχύει για τις παρακάτω συνθήκες: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB
  Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο. Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο. Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο. Το MSC είναι το μέγιστο ρεύμα κατά την εκκίνηση του συμπιεστή. Το VRV IV χρησιμοποιεί μόνο συμπιεστές με inverter. Το ρεύμα έναρξης είναι πάντα ≤ του μέγ. ρεύματος λειτουργίας.
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc ≥ ελάχιστης τιμής Ssc
PED Category       Εξαιρείται από το πλαίσιο του 2014/68/ΕΕ λόγω του άρθρου1.2 f Εξαιρείται από το πλαίσιο του 2014/68/ΕΕ λόγω του άρθρου1.2 f
Συσκευασία Material       Κιβώτιο_ Κιβώτιο_
Συσκευασία 2 Υλικό       Ξύλο Ξύλο
Περίβλημα Colour       Άβαφο Άβαφο
  Υλικό       Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Εναλλάκτης θερμότητας Τύπος       Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων
Ανεμιστήρας Ποσότητα       2 3
Κινητήρας ανεμιστήρα Ποσότητα       2 3
Ψυκτικό μέσο Type       R-410A R-410A
Ψυκτικό λάδι Τύπος       Συνθετικό λάδι (αιθέρας) Συνθετικό λάδι (αιθέρας) FVC68D
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα       V1 V1
  Φάση       1N~ 1N~
Συνδέσεις καλωδίωσης - 50Hz For power supply Ποσότητα       3G 3G
Εναλλάκτης θερμότητας Εσωτερική πλευρά         Air
  Outdoor side         air
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομαστική m³/ώρα       6,000 (0.000)
    Θέρμανση Ονομαστική m³/ώρα       6,000 (0.000)
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού       1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων       1
  Κοχλίες       1
  Πλαστικός σφιγκτήρας       1
  Ταινία εύκαμπτου σωλήνα       1
Ρεύμα - 50Hz Ρεύμα εκκίνησης (MSC) - παρατήρηση         Βλ. σημείωση 8
Σημειώσεις       Το MCA πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή του σωστού μεγέθους της επί τόπου συνδεσμολογίας. Το MCA μπορεί να θεωρείται το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.
        Η τιμή MFA χρησιμοποιείται για την επιλογή του διακόπτη κυκλώματος και του διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (διακόπτης κυκλώματος διαρροής προς γη).
        Το TOCA είναι η συνολική τιμή όλων των σημείων ρύθμισης υπερέντασης.
        Το FLA σημαίνει ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του ανεμιστήρα
        Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.
        Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.
        Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.
        EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου > 16A και ≤ 75A ανά φάση
        Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως
        Για λεπτομερή περιεχόμενα στάνταρ αξεσουάρ, δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης/λειτουργίας.