Πίνακας προδιαγραφών για RBLQ011-016CW1

RBLQ011CAW1 RBLQ014CAW1 RBLQ016CAW1
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.2 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.4 (1), 11.6 (2) 12.8 (1), 12.6 (2) 13.9 (1), 13.6 (2)
Απόδοση θερμαντήρα Βήμα 1 kW 3 3 3
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 3.18 (1), 5.09 (2) 3.16 (1), 5.14 (2) 3.56 (1), 5.96 (2)
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.43 (1), 3.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.76 (1), 4.66 (2)
COP 4.61 (1), 3.55 (2) 4.30 (1), 3.32 (2) 4.26 (1), 3.26 (2)
EER 3.90 (1), 2.28 (2) 4.05 (1), 2.45 (2)  
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 1,348 1,348 1,348
    Πλάτος mm 1,160 1,160 1,160
    Βάθος mm 380 380 380
Βάρος Μονάδα kg 154 154 154
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 64 (6) 64 (6) 66 (6)
  Ψύξη Ονομ. dBA 64 (7) 66 (7) 69 (7)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 51 (8) 51 (8) 52 (8)
  Ψύξη Ονομ. dBA 50 (8) 52 (8) 54 (8)
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Φορτίο kg 3.40 3.40 3.40
  Φορτίο TCO2Eq 7.10 7.10 7.10
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   W1 W1 W1
  Φάση   3N~ 3N~ 3N~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 400 400 400
Σημειώσεις Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Συνθήκη 3: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C Συνθήκη 4: θέρμανση Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C
  Μέγ. ανώτ. απόδοση θέρμανσης στους -10°C Μέγ. ανώτ. απόδοση θέρμανσης στους -10°C Μέγ. ανώτ. απόδοση θέρμανσης στους -10°C
  Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)
  Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες.
  Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής