Πίνακας προδιαγραφών για LRMEQ-BY1

LRMEQ3BY1 LRMEQ4BY1
Εύρος απόδοσης HP 3 4
Ψυκτική απόδοση Μέση θερμοκρασία kW kW 5.90 (1) 8.40 (1)
Ισχύς εισόδου Μέση θερμοκρασία Ονομ. kW 2.53 (1) 3.65 (1)
COP Medium temperature Ονομ.   2.33 (1) 2.30 (1)
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού Q R-410A Te -10°C kWh/a 8,698 12,651
Συντελεστής εποχιακής ενεργειακής απόδοσης SEPR R-410A Te -10°C   4.17 4.08
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 32°C (Σημείο A) R-410A Te -10°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW 5.90 8.40
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW 2.53 3.65
      Ονομαστικός COP (COPA)   2.33 2.30
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 43°C R-410A Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW 5.28 7.22
      Ισχύς εισόδου (D3) kW 3.50 4.89
      Δηλωμένο COP (COP3)   1.51 1.48
Casing Χρώμα   Λευκό Daikin Λευκό Daikin
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 1,345 1,345
    Πλάτος mm 900 900
    Βάθος mm 320 320
Βάρος Μονάδα kg 126 126
Fan Type   Ελικοειδής Ελικοειδής
  Ποσότητα   2 2
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min 106 106
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 70 70
  Μετάδοση κίνησης   Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης
Εναλλάκτης θερμότητας Τύπος   Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5
  Φορτίο kg 4.50 4.50
  Φορτίο TCO2Eq 9.39 9.39
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   3N~ 3N~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 380-415 380-415
Σημειώσεις Ψύξη: θερμοκρασία εξάτμισης -10°C, εξωτερική θερμ. 32°C, είσοδος SH10°C Ψύξη: θερμοκρασία εξάτμισης -10°C, εξωτερική θερμ. 32°C, είσοδος SH10°C
  Δεδομένα ηχητικής πίεσης: μέτρηση 1m εμπρός από τη μονάδα, σε ύψος 1,5m Δεδομένα ηχητικής πίεσης: μέτρηση 1m εμπρός από τη μονάδα, σε ύψος 1,5m
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου